پیامک 1

امام علی(علیه السلام) فرمودند:: أعلم الناس بالله أکثرهم له مسأله؛ خداشناس ترین مردم پر درخواست ترین آنها از خداست. غرر

2/451/ الحکم 3260

پیامک 2

امام علی(علیه السلام) فرمودند: … عالم السر من ضمائر المضمرین و نجوي المتخافتین و خواطر رجم الظنون و عقد عزیمات

الیقین…؛ خدا داناست به هر رازي که مردم در دل نهان داشته اند، و به نجواي آهسته رازگویان و به هر گمان که در خاطري نهفته

است و به هر تصمیمی که از روي یقین گرفته شود. نهج البلاغه خطبه 91

پیامک 3

امام علی(علیه السلام) فرمودند: و لا یعزب عنه عدد قطر الماء و لا نجوم السماء و لا سوا فی الریح فی الهواء و لا دبیب النمل علی

علی ااصفا و لا مقیل الذر فی اللیله الظلماء یعلم مساقط الأوراق و خفی طرف الأحداق؛ شمار قطره هاي آبها و ستارگان آسمان و

ذرات گردوغبار پراکنده در هوا وحرکت مورچه بر سنگ بزرگ و خوابگاه مورچگان در شب تاریک بر او پوشیده نیست و محل

ریزش برگها و بر هم خوردن پلکها را می داند. نهج البلاغه خطبه 178

پیامک 4

امام صادق(علیه السلام) فرمودند: و قد سأله ابن أبی العوجاء: ولم احتجب عنهم و أرسل إلیهم الرسل؟ ویلک و کیف احتجب عنک

من أراك قدرته فی نفسک؟ نشأك و لم تکن و کبرك بعد صغرك و قواك بعد صعفک … و ما زال یعد علی قدرته التی هی فی

نفسی التی لا ادفعها حتی ظننت أنه سیظهر فیما بینی و بینه؛ در پاسخ ابن ابی العوجاء که پرسید: چرا خداوند خود را از مردم در پرده

داشت و آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمود: واي بر تو کسی که قدرتش را در وجود تو نشانت داده چگونه خود را از تو

پوشیده داشته است؟ تو را که نبودي پدید آورد، کوچک بودي بزرگت کرد، ناتوان بودي توانایت گردانید… حضرت پیوسته

مظاهر قدرت خدا را که در وجود من است و نمی توانم منکرشان شوم برایم بر شمرد تا جایی که خیال کردم بزودي خداوند میان

من و او ظاهر خواهد شد. التوحید ص 127

پیامک 5

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: إن الله خلق یوم خلق السماوات و الارض مائه رحمه کل رحمه طباق ما بین السماء

و الارض فجعل منها فی الارض رحمه فبها تعطف الوالده علی ولدها و الوحش و الطیر بعضها علی بعض و أخر تسعاً و تسعین فإذا

کان یوم القیامه أکملها بهذه الرحمه: خداوند روزي که آسمانها و زمین را آفرید، صد رحمت بیافرید که هریک از آنها میان زمین

و آسمان را پر می کند و یکی را در زمین قرار داد که بوسیله آن مادر به فرزند محبت می کند و حیوانات وحشی و پرندگان به

یکدیگر مأنوسند و نودونه رحمت را نگه داشته و همین که روز قیامت شود این یک رحمت را نیز بر آن می افزاید. نهج الفصاحه

ح 871

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 9th, نوامبر, 2014 | | بدون نظر
برچسب: , , , , , , , , , ,

 

پیامک 1

امام صادق(سلام الله علیه): إنّ الیَقینَ أفضَلُ مِن الإیمانِ، وما مِن شیءٍ أعَزُّ مِن الیَقینِ؛ یقین برتر از ایمان است و هیچ چیز کمیابتر از

یقین نیست. الکافی: ج 2، ص 51 ، ح 1

پیامک 2

امام علی(سلام الله علیه): یَنبَغی لِمَن أیقَنَ بِبَقاءِ الآخِرَةِ ودَوامِها أن یَعْمَلَ لَها؛ کسی که به ماندگاري و پایداري آخرت یقین دارد،

سزاوار است که براي آن کار کند. عیون الحکم والمواعظ، ح 10229

پیامک 3

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لاعبادة الا بیقین؛ عبادت کمال نیابد، مگر این که از روي یقین باشد. (بحارالانوار، ج

.( 77 ، ص 169

پیامک 4

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : إنَّ الإیمانَ أفْضَلُ من الإسلامِ وَ إنَّ الیَقینَ أفْضَلُ مِن الإیمانِ و ما من شیءٍ أَعَزَّ مِنَ الیَقینِ؛ همانا

« الکافی، ج 2، ص 51 » . ایمان از اسلام برتر است و یقین از ایمان برتر و چیزي عزیز تر (و کمیاب تر) از یقین وجود ندارد

پیامک 5

قال الامام الرّضا – علیه السّلام -، لَمّا سَألَهُ یُونُسُ عن الیَقینِ: التَّوکُّلُ علی الِله و التَّسلیمُ لِلّهِ و الرِّضا … ؛ امام رضا – علیه السّلام – در

پاسخ به سؤال یونس از یقین، فرمودند: (یقین یعنی) توکّل بر خدا و تسلیم در برابر او و راضی بودن به قضاي الهی و واگذاردن

« الکافی، ج 2، ص 52 » . کارها به خدا

پیامک 6

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : الرِّضا بمکروهِ القَضاء مِن أَعلی درجاتِ الیَقینِ؛ خرسندي به قضاي ناخوشایند، از بالاترین

« بحار الانوار، ج 71 ، ص 152 ، ح 60 » . درجات یقین است

پیامک 7

قال الامام الکاظم – علیه السّلام – : تعاهَدُوا عبادَ الِله نِعَمَهُ بِإِصلاحِکُم أنفُسَ کُم تَزدادُو یقیناً، … ؛ اي بندگان خدا، با اصلاح خود،

« الکافی، ج 2، ص 268 » . نعمت هاي خداوند را پاس دارید، تا بر یقین شما افزوده شود و سودي با ارزش و گرانبها به دست آورید

پیامک 8

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : إِنَّ العَمَلَ الدّائِمَ القلیلَ علی یقینٍ أَفْضَلُ عند الِله مِن العملِ الکثیرِ علی غیر یَقینٍٍ؛ عمل پیوسته و

« الکافی، ج 2، ص 75 » . اندك که با یقین همراه باشد، نزد خداوند برتر از عمل بسیار است که با یقین توأم نباشد

پیامک 9

قال الامام الباقر – علیه السّلام – : الإِیمانُ ثابتٌ فی القلبِ و الیقینُ خَطَراتٌ، فیَمُرُّ الیقینُ بالقلبِ … ؛ ایمان در دل استوار است و یقین

خُطوراتی است. وقتی یقین به دل می گذرد، دل چنان تکۀ آهنی استوار و تزلزل ناپذیر می شود و چون از دل بیرون می رود، مانند

« بحار الانوار، ج 78 ص 71 » . خرقه اي فرسوده می شود

پیامک 10

قال الامام زین العابدین – علیه السّلام – فی المناجاةِ: أَسْألُکَ بِکَرَمِکَ أنْ تَمُنَّ عَلَیَّ مِنْ عَطائِکَ بما تَقرُّبِهِ عَینی و … من الیَقینِ بما

تُهَوِّنُ بِهِ عَلَیَّ … ؛ امام زین العابدین – علیه السّلام – در مناجاتی (خطاب به خداوند متعال) فرمود: به کرم و بزرگواریت از تو می

خواهم که از عطاي خود آن مقدار به من ارزانی داري که مایۀ شادمانی و روشنائی دیدگان من باشد … و از یقین آن مقدار به من

بحار الانوار، ج » . عطاء فرمائی که به واسطۀ آن مصیبتهاي دنیا بر من آسان شود و پرده هاي کوري از دیدة بصیرتم کنار زده شود

« 94 ، ص 145 ، ح 21

پیامک 11

قال الامام الصادق – علیه السّلام – : حُرِم الحریصُ خِصْ لَتَیْنِ و لَزِمَتْهَ خِصْ لَتانِ: حَرِمَ القناعۀ … و حُرِمَ الرّضا فافتَقَدَ الیَقین؛ شخص

آزمند از دو خصلت محروم و دو خصلت پیوسته با اوست: از قناعت محروم است و از این رو آسایش ندارد و از رضا و خرسندي

« بحارالانوار، ج 73 ، ص 161 ، ح 6 » . محروم است، پس یقین را از دست داده است

پیامک 12

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اِنّما أتَخَوَّفُ علی اُمَّتی ضعفُ الیَقین. ؛ همانا من براي امت خود، از سستی یقین می ترسم.

« کنز العمّال، ح 7341 »

پیامک 13

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ألا إِنَّ النّاسَ لم یُؤتوا فی الدُّنیا شیئاً خیراً من الیقینِ و العافیۀ … ؛ بدانید که در دنیا چیزي بهتر

« کنز العمّال، ح 7334 » . از یقین و عافیت (سلامتی) به مردم داده نشده است، پس این دو نعمت را از خدا بخواهید

پیامک 14

قال الامام علی – علیه السّلام – : هَلَکَ مَنْ باعَ الیَقینَ بالشَّکِ وَ الحَقَّ بالباطِلِ؛ کسی که یقین خود را به شک و حق را به باطل

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 723 » . بفروشد، هلاك خواهد شد

پیامک 15

شرح غرر و درر آمدي، ج 6، ص 472 ، ح » . یُفْسِدُ الیَقینَ الشَّکُ و غَلَبَۀُ الهوي؛ یقین را شک و غلبه هوي و هوس، تباه می سازد

«11011

پیامک 16

قال الامام علی – علیه السّلام – : إِنّ المؤمنَ یَري یَقینَهُ فی عَمَلِهِ و إِنّ المنافِقَ یَري شَکَّهُ فی عَمَلِهِ؛ مؤمن یقینش در کردارش دیده می

« شرح غرر و درر آمدي، ج 2، ص 544 ، ح 3551 » . شود و منافق، شکش در عملش نمایان است

پیامک 17

« غرر الحکم، ص 61 ، ح 711 » . قال الامام علی – علیه السّلام – : الیقین جلبابُ الأکیاس؛ یقین، پیراهن زیرکان است

پیامک 18

قال الامام علی – علیه السّلام – : نومٌ علی یقینٍ خیرٌ من صلوةٍ فی شَکٍّ؛ خواب با یقین، بهتر از نمازي است که با شک خوانده شود.

« غرر الحکم، ص 61 ، ح 709 »

پیامک 19

قال الامام علی – علیه السّلام – : الموقنُ أَشدُ النّاس حُزْناً علی نفسِهِ؛ انسان صاحب یقین، محزون ترین و غمناك ترین مردم، نسبت

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 744 » . به خود است

پیامک 20

قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ قَوي یقینُهُ لَمْ یَرْتَبْ؛ هر که یقین او قوي باشد، هیچ گاه شک و اضطراب او را فرا نمی گیرد.

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 721 »

پیامک 21

قال الامام علی – علیه السّلام – : علیکم بِلزوم الیَقینِ و التَّقَوي فَإِنَّهما یُبَلِّغانِکُمْ جَنَّۀَ المَأوي؛ بر شما باد به ملازمت تقوا و یقین، پس به

« شرح غرر و درر آمدي، ج 4، ص 305 ، ح 6163 » . درستی که این دو شما رابه بهشت (که جایگاه مناسبی است) می رساند

پیامک 22

قال الامام علی – علیه السّلام – فی وصیّتِهِ لإِبنه الحَسَن – علیه السّلام – : أحْیِ قلبک بالموعظه و … و قَوِّهِ بالیقین؛ امام علی – علیه

السّلام – در وصیت خود به فرزندشان امام حسن – علیه السّلام – فرمودند: دلت را با پند و اندرز زنده بدار و با زهد بمیرانش و با

« نهج البلاغه، کتاب 31 » . یقین نیرویش بخش

پیامک 23

شرح » . قال الامام علی – علیه السّلام – : لو کُشِفَ الغطاءُ ما اذْدَدْتُ یَقیناً؛ اگر پرده ها هم کنار رود، بر یقین من چیزي اضافه نشود

« غرر و درر آمدي، ج 5، ص 108 ، ح 7569

پیامک 24

شرح غرر و درر » . قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ یُؤمِنْ یَزْدد یَقیناً؛ کسی که ایمان داشته باشد، بر یقینش افزوده می شود

« آمدي، ج 5، ص 203 ، ح 7988

پیامک 25

شرح غرر و » . قال الامام علی – علیه السّلام – : بحُسْنِ التَّوکُل یُسْتَدَلُّ علی حُسْنِ الإیقان؛ نیکوئی توکل، دلیل بر نیکوئی یقین است

« درر آمدي، ج 3، ص 224 ، ح 4286

پیامک 26

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 735 » . قال الامام علی – علیه السّلام – : الیَقینُ یُثْمِرُ الزُّهْدَ؛ یقین، میوة زهد به بار می نشاند

پیامک 27

قال الامام علی – علیه السّلام – : غایَۀُ الیَقینِ الإخلاصُ، غایۀُ الإخلاصِ الخلاصُ؛ غایت یقین اخلاص است و غایت اخلاص، خلاص

« غرر الحکم، ص 369 ، ح 6347 » . و رهائی

پیامک 28

قال الامام علی – علیه السّلام – : سلاحُ المُوقِنِ الصَّبرُ علی البلاءِ و الشُّ کرُ فی الرّخاءِ؛ سلاح انسان برخوردار از یقین، شکیبائی در

« غرر الحکم، ص 129 ، ح 5560 » . گرفتاري و شکر در روزگار برخورداري است

پیامک 29

قال الامام علی – علیه السّلام – : علیک بالصَّبر فَإنَّهُ حِصْنٌ حَصینٌ و عبادةُ المُوقِنین؛ برتو باد به شکیبائی؛ زیرا که آن دژي استوار و

« غرر الحکم، ص 295 ، ح 6134 » . عبادت اهل یقین است

پیامک 30

غرر الحکم، ص 203 ، ح » . قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ یَسْتَیْقِن یَعْمَل جاهداً؛ کسی که یقین داشته باشد، در عمل کوشاست

«7988

پیامک 31

« غرر الحکم، ص 61 ، ح 707 » . قال الامام علی – علیه السّلام – : بالیقینِ تَتِمُّ العِبادَةُ؛ با یقین، عبادت به کمال می رسد

پیامک 32

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 738 » . قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ أیْقَنَ أفْلَحَ؛ هر که یقین کرد، رستگار شد

پیامک 33

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 741 » . قال الامام علی – علیه السّلام – : الیَقینُ نورٌ؛ یقین، نور است

پیامک 34

قال الامام علی – علیه السّلام – : قَوُّوا ایمانَکُم بالیَقینِ؛ فَإنَّهُ أفْضَلُ الدّین؛ ایمان خود را با یقین تقویت کنید؛ زیرا که یقین برترین

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 732 » . دین است

پیامک 35

قال الامام علی – علیه السّلام – : کَ ذِبَ مَن إدَّعی الیَقینُ بِالباقی و هو مواصِ لٌ لِلْفانی؛ دروغ می گوید کسی که ادعاي یقین به

« شرح غرر و درر آمدي، ج 4، ص 629 ، ح 7237 » . (جهان) باقی دارد، اما درپی (جهان) فانی می رود

پیامک 36

« غرر الحکم، ص 62 ، ح 724 » . قال الامام علی – علیه السّلام – : الیَقینُ رأسُ الدّین؛ یقین، ریشه و اساس دین است

پیامک 37

امام رضا (علیه السلام) فرمودند: اِنَّ الایمانَ اَفضلُ مِن الاسلامِ بِدَرجَۀٍ, وَ التَّقوي اَفضلُ مِن الایمانِ بِدَرَجَۀٍ وَ لَم یَعطِ بَنو آدَمَ اَفضلُ

مِنَ الیَقینِ؛ ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فرزند آدم چیزي بالاتر از یقین داده

( نشده است. (تحف العقول، ص 445

پیامک 38

امام علی علیهالسلام: حُبُّ المالِ یُوهِنُ الدِّینَ ، ویُفسِدُ الیَقینَ ؛ مال دوستی، دین را سست و یقین را تباه میکند. غرر الحکم : 4876

پیامک 39

قال علی – علیه السلام -: نوم علی یقین خیر من صلاة فی شک ؛ خوابیدن با علم و یقین بهتر از نماز و نیایش خدا با شک و تردید

( است . (نهج البلاغه ، فیض الاسلام ، ص 1130

پیامک 40

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: الصّبر نصف الإیمان و الیقین الإیمان کلّه؛ صبر یک نیمه ایمان است و یقین همه

ایمانست. نهج الفصاحه

پیامک 41

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: إنّ اللَّه بحکمته و فضله جعل الرّوح و الفرح فی الیقین و الرّضا و جعل الهمّ و

الحزن فی الشّک و السّخط؛ خداوند به حکمت و فضل خویش آسایش و شادي را در یقین و رضا قرار داده و غم و اندوه را در

تردید و غضب ودیعه نهاده است. نهج الفصاحه

پیامک 42

(78/ امام سجاد(علیهالسلام) می فرمایند: رضا به قضاي ناپسند از بالاترین درجات یقین است. (بحارالانوار/ 1611

پیامک 43

امام صادق (علیه السلام ) می فرمایند: طهر قلبک بالتقوي و الیقین عندطهارة جوارحک بالماء؛ در وقت پاکیزه نمودن اعضاي خود

( با آب ، دل خویش را به پرهیزگاري و یقین پاك گردان . ( بحار الانوار، ج , 80 ص 239

پیامک 44

.55 / قال رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلّم : لا عبادة الاّ بیقین؛ هیچ عبادتی جز با یقین ارزش ندارد. کنز الفوائد: 1

پیامک 45

امام صادق علیهالسلام می فرمایند: لا یَسْتَیْقِنُ الْقَلْبُ اَنَّ الْحَقَّ باطِلٌ اَبَدا وَ لا یَسْتَیقِنُ اَنَّ الْباطِلَ حَقٌّ اَبَدا؛ هرگز دل به باطل بودن حق و

( . به حق بودن باطل یقین نمیکند. (تفسیر العیاشی، ج 2، ص 53 ، ح 39

پیامک 46

امام سجاد(علیه السلام) می فرمایند: الرضی بمکروه القضاءارفع درجات الیقین؛ راضی بودن به قضاي ناخوشایند،از بالاترین مراتب

. یقین است. تحف العقول، ص 448

پیامک 47

امام علی(علیه السلام) می فرمایند: (آثار) یقین مؤمن (به خدا و قیامت) در عملش دیده می شود و (آثار) شک منافق در کردارش

( پدیدار می گردد. (غررالحکم ، ج 1، ص 234

پیامک 48

امام علی(علیه السلام) می فرمایند: ایمان بنده به یقین نرسد، تا آنکه اعتمادش به آنچه نزد خداوند است ، بیش از آن باشد که به

داشته هاي خودش. نهج البلاغه

پیامک 49

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند : خداوند به حکمت و فضل خویش آسایش و شادي را در یقین و رضا قرار

( داده است و غم و اندوه را در تردید و غضب ؛ ودیعه نهاده است. (نهج الفصاحه ، حدیث 679

پیامک 50

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: اَلرَّوحُ وَ الرّاحَۀُ فِی الرِّضا وَ الیَقینِ وَ الهَمُّ وَ الحَزَنُ فِی الشَکِّ وَ السَّخَطِ؛ خوشی و آسایش، در

رضایت و یقین است و غم و اندوه در شکّ و نارضایتی. مشکاةالأنوار، ص 34

پیامک 51

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: لا یستَیقِنُ القَلبُ اَنَّ الحَقَّ باطِلٌ اَبَدا وَ لا یستَیقِنُ اَنَّ الباطِلَ حَقٌّ اَبَدا هرگز دل به باطل بودن حق و

( به حق بودن باطل یقین نمی کند. (تفسیر العیاشی، ج 2، ص 53 ، ح 39

صفحه 158 از 392www.Ghaemiyeh.com مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان

پیامک 52

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: انَّ العَمَلَ القَلیلَ عَلی الیَقینِ افضَلُ عند الِله مِنَ العَمَل الکَثیر عَلی غَیر یَقین. عمل اندك و بادوام که

( بر پایه ي یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است. (جهاد با نفس، ح 74

پیامک 53

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: انَّ العَمَلَ القَلیلَ عَلی الیَقینِ افضَلُ عند الِله مِنَ العَمَل الکَثیر عَلی غَیر یَقین؛ عمل اندك و بادوام که

( بر پایه ي یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است. (جهاد با نفس، ح 74

پیامک 54

امام صادق علیه السلام فرمودند: انَّ العَملَ القَلیل الدّائم غلی الیقینِ اَفْضَلُ عِندالِله منَ العَمَلِ الکثیر علی غَیرِ یقین عمل اندك و بادوام

( که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است. (جهاد النفس،ص 62

پیامک 55

حضرت علی(علیه السلام) می فرمایند: الایمان شجرة، اصلها الیقین فرعها التقی و نورها الحیاء و ثمرها السخاء. ایمان درختی است

. که ریشه اش یقین است، شاخه اش پرهیزکاري، شکوفه اش حیا و میوه اش بخشندگی. غررالحکم، ح 1786

پیامک 56

غررالحکم، ح » . قال الامام علی – علیه السّلام – : الاخلاصُ ثَمرةُ الیَقینِ. امام علی – علیه السّلام – فرمودند: اخلاص ثمره یقین است

«853

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 9th, نوامبر, 2014 | | بدون نظر
برچسب: , , , , ,

 

پیامک 1

تصنیف » . قال الامام علی – علیه السّلام – : الصّبرُ ثمرةُ الایمان. امام علی – علیه السّلام – فرمودند: صبر، ثمره و نتیجه ایمان است

« غررالحکم، ص 280 ، ح 6217

پیامک 2

قال الامام الصادق – علیه السلام – : إذَا اِتَّهَمَ المُؤمِنُ أخَ اهُ اِنمَ اثَ الإیمَ انُ مِن قَلبِهِ کَمَ ا یَنمَاثُ المِلحُ فی المَاءِ. امام صادق – علیه

السلام – فرمود : هرگاه مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت زند، ایمان در قلب او ناپدید می شود همچنان که نمک در آب حلّ

« الکافی، ج 2، ص 361 » . میشود

پیامک 3

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لا یَبلُغُ العَبدُ صَ رِیحَ الإِیمَانِ حَتَّی یَدَعَ المِزَاحَ وَالکذبَ وَیَدَعَ المِرَاءَ وَإِن کانَ مُحِقّاً. پیامبر

اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: بنده به ایمان ناب نرسد، مگر آن گاه که شوخی و دروغ را ترك گوید و مجادله را رها

« الکافی، ج 3، ص 594 » . کند، هر چند بر حق باشد

پیامک 4

قال الإمام علی – علیه السلام – : مجالسۀ أهل الهوي منساة للإیمان و محضرة للشیطان. امام علی – علیه السّلام – فرمودند: همنشینی با

« نهج البلاغه، خطبه 86 » . هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است

پیامک 5

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: الوُضوءُ شَطرُ الإیمانِ ، والسِّواكُ شَطرُ الوُضوءِ . وضو ، بخشی از ایمان است و

مسواك زدن بخشی از وضو . کنزالعمّال : 26200

پیامک 6

رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله و سلّم : مَن أمسی وأصبحَ وعِندَهُ ثَلاثٌ فقد تَمَّت علَیهِالنِّعمَۀُ فی الدُّنیا : مَنأصبَحَ وأمسی مُعافیً فی

بَدَنِهِ ، آمِنا فی سَرْبهِ ، عِندَهُ قُوتُ یَومِهِ ، فإن کانَت عِندَهُ الرّابِعَۀُ فَقد تَمَّت علَیهِ النِّعمَ ۀُ فی الدُّنیا والآخِرَةِ ؛ وهُو الإیمانُ . پیامبر خدا

صلی الله علیه و آله و سلّم : هر که شب و روز خود را سپري کند و از سه چیز برخوردار باشد نعمت دنیا بر او تمام شده است :

کسی که صبح و شامش را در تندرستی و آسایش خاطر گذراند و خوراك روز خود را داشته باشد و اگر چهارمین نعمت را هم

داشته باشد ، نعمت دنیا و آخرت را کامل دارد و آن(چهارمین) نعمت ایمان است . تحف العقول : 36

پیامک 7

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : علیٌّ اَوّلُ مَنْ آمَنَ بی وَ اَوّلُ مَنْ یُصافِحُنیِ یوم القیامۀِ. رسول خدا – صلی الله علیه و آله –

فرمودند: علی – علیه السّلام – نخستین کسی بود که به من ایمان آورد و اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه میکند.

« بحار الانوار، ج 35 ، ص 55 »

پیامک 8

قال الله عزّوجلّ: چنانکه هیچ درختی بدون میوه کامل نیست، ایمان نیز بدون کنارگذاشتن کارهاي حرام کامل نمیشود.

(1/ (عللالشرایع 250

پیامک 9

قال الامام الصادق علیه السّلام : لا یُمَحِّضُ رجلٌ الایمانَ بالِله حتّی یکونَ الُله احبُّ الیهِ من نفسِهِ و ابیهِ و امّهِ و ولدِهِ و اهلِهِ وَ مالِهِ و

من الناسِ کُلُّهِمِ. امام صادق علیه السّلام فرمودند: ایمان انسان پاك و خالص نمی گردد مگر اینکه خداوند در نزد او محبوبتر و

« بحارالانوار، ج 7، ص 25 » . دوست داشتنی تر از جان، مال، پدر، مادر، فرزند و خانواده اش و همه مردم باشد

پیامک 10

. قال الامام الرضا – علیه السلام – : مَن قَرَء قل هو الله احد و أمَنَ بها فَقد عَرَفَ التوحیدَ. امام رضا – علیه السلام – فرمودند: کسی که

« الکافی، ج 1، ص 124 » . قل هو الله احد (سوره توحید) را بخواند و به آن ایمان داشته باشد به درستی که توحید را شناخته است

پیامک 11

قال الامام الصادق – علیه السلام – : إنَّ الرَّجعَۀَ لَیسَ بِعَامَّۀٍ، وَهِیَ خَ اصَّۀٌ لا یَرجِعُ إلا مَن مَحَّضَ الإیمَانَ مَحضاً أو مَحَّضَ الشِّرك

مَحضاً. امام صادق – علیه السلام – فرمودند: رجعت براي همه نیست بلکه اختصاص به عده خاصی دارد. رجعت نمی کند مگر

« بحار الأنوار، ج 53 ، ص 39 » . کسی که ایمان خالص داشته باشد یا شرك خالص

پیامک 12

امام صادق علیهالسلام : إذا اتَّهَمَ المؤمنُ أخاهُ انْماثَ الإیمانُ مِن قلبِهِ کما یَنْماثُ المِلحُ فی الماءِ . هرگاه مؤمن به برادر خود تهمت

1 / 361 / زند ایمان در قلب او آب شود همچنان که نمک در آب حلّ میشود . الکافی : 2

پیامک 13

امام علی علیهالسلام : لا یَجِ دُ عَبدٌ طَعمَ الإیمانِ حتّی یَترُكَ الکذبَ هَزلَهُ وجِدَّهُ . هیچ بندهاي طعم ایمان را نچشد ، مگر آن گاه که

14 / 249 / دروغ ، شوخی یا جدّي آن را ترك گوید . بحار الأنوار : 72

پیامک 14

8 / 247 / امام باقر علیهالسلام : إنّ الکذبَ هُو خَرابُ الإیمانِ . براستی که دروغ ویران کننده ایمان است . بحار الأنوار : 72

پیامک 15

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : کُلَّما ازدادَ العَبدُ إیمانا ازدادَ حُبّا للنِّساءِ ؛ هر چه ایمان بنده بیشتر شود، زن دوستی او فزونتر

میشود . النوادر للراونديّ : 12 منتخب میزان الحکمۀ : 510

پیامک 16

پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله): إنَّ مِن تَمامِ إیمانِ الْعَبدِ أن یَستَثنِیَ فی کُلِّ شَیءٍ؛ نشانه کامل بودن ایمان بنده این است که در هر

بگوید. میزان الحکمۀ، ح 9910 « ان شاء اللَّه » کاري

پیامک 17

امام صادق(سلام الله علیه): الصَّبرُ رَأسُ الإیمانِ؛ شکیبایی، سرِ ایمان است. میزان الحکمۀ: ح 10221

پیامک 18

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: خَصلَتانِ لیسَ فَوقَهُما مِنَ البِرِّ شَیءٌ الإیمانُ بِاللّه و النَّفعُ لِعبادِ اللّه؛ دو خصلت است که هیچ کار

خوبی بالاتر از آن دو نیست : ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا میزان الحکمۀ، ج 5 ، ص 502

پیامک 19

امام علی(سلام الله علیه): الْإِیثارُ أَحسَنُ الإِحسانِ، وأعلی مَراتِبِ الإِیمانِ؛ ایثار، بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان است. میزان

الحکمه، ح 15

پیامک 20

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند چهارچیز را در چهار چیز قرار داده است : 1.برکت علم را ر احترام به

استاد 2.بقاي ایمان را در تعظیم خدا به وسیله انجام بی چون چراي دستوراتش 3.لذت و برکت زندگی را در نیکی به پدر و مادر

4.و آزادي از جهنم را در آزار ندادن مردم. نصایح، صفحه 230

پیامک 21

امام کاظم(علیهالسلام) فرمودند: رجلٌ مِن قم یدعو الناس الی الحقِّ، یجتمع معه قومٌ کُزبُرالحدید لا تزلهمالریاحُ العواصف و لا یملّون

مِنَالحرب و لا یجبُنون و علی الله یتوکلون والعاقبه للمُتَّقینَ؛ مردي از قم، مردم را به سوي حق دعوت میکند. جماعتی همانند

پارههاي آهن گرد او جمع میشوند که طوفانهاي سهمگین آنان را بهلرزه درنمیآورد، از جنگ نمیهراسند و ترسی به دل راه

. نمیدهند، بر خدا توکل دارند و سرانجام، پیروزي با پارسایان است. بحارالانوار؛ ج 60 ، ص 216

پیامک 22

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من اسبع وضوءه و احسن صلوته و ادي الزکوة ماله و خزن لسانه و کف غضبه و استغفر

لذنبه و ادي النصیحۀ لاهل بیت رسوله فقد الستکمل حقائق الایمان و ابواب الجنۀ مفتحۀ له؛ هر که خوب وضو سازد و نمازش را

درست بخواند و زکات مالش را بپردازد و زبانش را نگاه دارد و خشمش را فرو برد و براي گناهانش طلب آمرزش کند و حقوق

.( دوستی خاندان پیغمبر را ادا کند، حقیقت ایمان را کامل کرده و درهاي بهشت برایش باز است . (ثواب الاعمال ، ص 64

پیامک 23

« اصول کافی، ج 2، ص 339 » . قال الامام الباقر- علیه السّلام – : اِنَّ الکذِبَ هُوَ خرابُ الایمانِ؛ دروغگوئی، مایه ویرانی ایمان است

پیامک 24

قال الامام الباقر – علیه السّلام – : ما أخلَصَ العبدُ الایمانَ بالِله عزّ و جلّ اربعینَ یوماً، اِلّا زهَّدَهُ الُله عزّ و جلّ فی الدّنیا و ب ّ ص ره داءَها و

دواءَها … ؛ هیچ بنده اي، چهل روز ایمانش را به خدا خالص نکرد، مگر اینکه خداوند او را نسبت به دنیا بی رغبت گرداند و درد

اصول کافی، ج » . دنیا و داروي آن را به او بنمایاند و سپس حکمت را در دلش قرار دهد و زبانش را به سخنان حکیمانه گویا سازد

« 2، ص 16

پیامک 25

قال الامام الکاظم – علیه السّلام – : المؤمِنُ مثلُ کَفّتَیِ المیزانُ کُلَّما زیدَ فی ایمانِهِ زیدَ فی بلائِهِ؛ انسان مؤمن همانندِ دو کفّه ترازو

« تحف العقول، ص 408 » . است که هر چه بر ایمانش افزوده شود، بلاها و امتحاناتش بیشتر می گردد

پیامک 26

قال الامام الصّادق – علیه السّلام – : من زَنی خَرَجَ من الایمانِ و مَنْ شرِبَ الخَمرَ خرَج من الایمانِ … ؛ کسی که زنا کند و کسی که

، بحارالانوار، ج 66 » . شراب بنوشد و کسی که در روز ماه رمضان، عمداً روزه خود را افطار کند، اینها از حوزه ایمان خارج شده اند

« ص 197

پیامک 27

قال الامام الصّادق – علیه السّلام – : مَنْ خَلَع جماعَۀَ المسلمین قدرَ شبرٍ، خَلَعَ ربقَۀَ الایمانِ مِنْ عُنُقِهِ؛ کسی که از اجتماع مسلمین به

وسائل الشیعه، ج 5، ص » .( اندازه یک وجب دوري گزیند، ریسمان ایمان را از گردن خود برداشته (ایمان خود را از دست داده

«377

 

پیامک 28

سُئِلَ عن الامام الصّادق – علیه السّلام – : ما الّذي یُثبِتُ الایمانَ فی العَبدِ؟ قال: الّذي یُثبتُه فیه الوَرعُ و الّذي یُخرِجُهُ منه الطَّمع؛ از امام

صادق – علیه السلام – پرسیدند: چه چیزي ایمان انسان را پا برجا و ثابت می کند؟ حضرت فرمودند: پرهیزگاري و تقوا، ایمان را در

« بحارالانوار، ج 67 ، ص 304 » . انسان تثبیت می کند و طمع، ایمان را از دل آدمی خارج می سازد

پیامک 29

قال الامام الصّادق – علیه السّلام – : انّ الایمانَ عَشرُ درجاتٍ بمنزلۀِ السُّلَّم یُصعَدُ منه مِرقاةً بعدَ مرقاةٍ … ؛ همانا ایمان ده درجه دارد،

همانند پلّکانی که پلّه پله از آن بالا می روند … مقداد در درجه هشتم، ابوذر در درجه نهم و سلمان در دهمین درجه قرار داشت.

« بحارالانوار، ج 66 ، ص 166 »

پیامک 30

مَنْ أحبَّ لِلّهِ و أبغَضَ لِلّهِ و أعطَی لِلّهِ فهُوَ ممَّنْ کَمُلَ ایمانُهُ؛ کسی که دوستی و دشمنی او فقط براي خدا باشد و به خاطر رضاي خدا

« وسائل الشیعه، ج 11 ، ص 431 » . عطا و بخشش نماید، از کسانی است که ایمانشان به درجه کمال رسیده است

پیامک 31

قال الامام ال ّ ص ادق – علیه السّلام – : لا یَکمُلُ ایمانُ العبدِ حتّی تکونَ فیهِ اربَعُ خصالٍ، یُحسِنَ خُلقَهُ وَ تسخو نفسُهُ … ؛ ایمان انسان

کامل نمی گردد مگر آنکه چهار خصلت در او وجود داشته باشد: 1. اخلاقش نیکو باشد. 2. نفس او نرم و پذیرا باشد. 3. کنترل

« امالی شیخ طوسی، ص 125 » . سخن داشته باشد و بیهوده سخن نگوید. 4. اضافی ثروتش را در راه خدا بدهد

پیامک 32

بحار الانوار، ج 69 ، ص » . قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : لا ایمانَ لِمَن لا أمانَۀَ لَه؛ انسانی که امانتدار نیست، ایمان ندارد

«198

پیامک 33

قال النبیّ – صلّی الله علیه و آله – : لا یجتمع الشحُّ و الایمانُ فی قلبِ عبدٍ أبداً؛ هرگز بخل و ایمان در قلب بنده اي، با هم جمع نمی

« بحار الانوار، ج 70 ، ص 302 » . شوند

پیامک 34

قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : ما آمَنَ بی مَن باتَ شعْبانَ و جارُهُ طاویاً، ما آمَنَ بی مَنْ باتَ کاسیاً و جارُه عاریاً؛ کسی که سیر

بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه باشد و نیز کسی که پوشیده بخوابد در حالی که همسایه اش برهنه باشد، به من ایمان

« المستدرك الوسائل، ج 8، ص 429 » . نیاورده است

پیامک 35

 

قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : الغَضَبُ یُفسِدُ الایمانَ، کما یفسِدُ الخلّ العَسَل؛ خشم و غضب ایمان را فاسد می کند، چنانچه

« اصول کافی، ج 2، ص 302 » . سرکه عسل را تباه می سازد

پیامک 36

قال النبیّ – صلّی الله علیه و آله – : مَن کانَ أکثرُ همهِ نِیلَ الشهواتِ، نزَعَ من قلبهِ حلاوَةُ الایمانِ؛ کسی که بیشترین همتش رسیدن به

« مجموعۀ ورّام، ص 357 » . خواسته هاي نفسانی باشد، شیرینی ایمان از قلبش بیرون می رود

پیامک 37

« تحف العقول، ص 35 » . قال النبی – صلّی الله علیه و آله – : مداراةُ النّاسِ نِصفُ الایمانِ؛ مدارا کردن با مردم نیمی از ایمان است

پیامک 38

قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : خصلَتان لیسَ فوقَهُما من البرِّ شیءٌ: الایمانُ بالِله و النّفعُ لعبادِ الله؛ دو خصلت است که هیچ

« تحف العقول، ص 35 » . عمل خیري بالاتر و برتر از آنها نیست؛ ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان او

پیامک 39

سُئِلَ عن رسولِ الله – صلّی الله علیه و آله – فَما علامَۀُ الایمانِ؟ فقالَ رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : أمّا علامَۀُ الایمانِ فأربَعۀٌ:

الاِقرارُ بِتَوحیدِ الله و الایمانُ بِهِ و الایمانُ بکُتُبهِ و الایمانُ بِرُسُلِهِ؛ از رسول خدا – صلّی الله علیه و آله – سؤال شد: نشانه ایمان چیست؟

حضرت – صلّی الله علیه و آله – فرمودند: نشانه ایمان چهار چیز است: 1. اقرار به یگانگی خداوند متعال، 2. اعتقاد و ایمان به آن،

« تحف العقول، ص 19 » . 3. ایمان به کتب آسمانی، 4. و ایمان به پیامبران الهی

پیامک 40

قال الامام علی – علیه السّلام – : الایمانُ معرفَۀٌ بالقَلبِ و اقرارٌ باللِسانِ و عَمَلٌ بالأرکانِ؛ ایمان عبارت است از شناخت ومعرفت قلبی،

« نهج البلاغه، حکمت 218 » . اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح

پیامک 41

قال الامام علی – علیه السّلام – : أصلُ الایمانِ حُسنُ التّسلیم لأمر الِله؛ اصل و اساس ایمان، به نیکوئی تسلیم امر خدا شدن است.

« تصنیف غررالحکم، ص 87 ، ح 1444 »

پیامک 42

تصنیف غرر الحکم، ص 87 ، ح » . قال الامام علی – علیه السّلام – : لا شَرَف اَعلی من الایمان؛ هیچ شرافتی بالاتر از ایمان نیست

«1465

پیامک 43

 

قال الامام علی – علیه السّلام – : أقربُ النّاس مِنَ الِله سبحانَهُ أحْسَنُهم ایماناً؛ نزدیک ترین مردم به خداوند سبحان، کسانی هستند که

« تصنیف غرر الحکم، ص 87 ، ح 1458 » . ایمانِ نیکوتري دارند

پیامک 44

تصنیف غرر الحکم، ص 87 ، ح » . قال الامام علی – علیه السّلام – : لا نَجاةَ لِمَن لا ایمانَ له؛ کسی که ایمان ندارد نجات نخواهد یافت

«1466

پیامک 45

الایمانُ علی أربعۀ أرکانٍ: اَلتوکّلُ علی الله، و التفویضُ اِلیَ الِله، و التسلیمُ لأمرِ الِله و الرّضا بقضاءِ الِله؛ ایمان بر چهار رکن استوار است:

بحار الانوار، ج 75 ، ص » . توکّل بر خدا، واگذاري کارها به پروردگار، تسلیم امر و فرمان خدا بودن و راضی بودن به قضايِ الهی

«63

پیامک 46

قال الامام علی – علیه السّلام – : اکمَلُکُم ایماناً أحسَ نُکُم خُلقاً؛ کامل ترین شما از نظر ایمان، نیکوترین شما از حیث اخلاق است.

« بحار الانوار، ج 68 ، ص 387 »

پیامک 47

قال الامام علی – علیه السّلام – : وَ علیکُم بالصّبر فانَّ الصّبرَ من الایمان کالرّأسِ من الجَسَ دِ، و لا خیرَ فی جَسَ دٍ لا رأسَ مَعَهُ و لا فی

ایمانٍ لا صبرَ مَعَهُ؛ بر شما باد به صبر و شکیبائی، زیرا نقش صبر در ایمان همانند سر است براي بدن، و همان طور که بدن بدون سَر

« نهج البلاغه، حکمت 79 » . فایده اي است، در ایمانِ بدون صبر نیز خیري وجود ندارد

پیامک 48

قال الامام علی – علیه السّلام – : خَفضُ الصَّوت و غَضُّ البَصرِ و مشیُ القَصْ د من أمارَةِ الایمانِ و حُسنِ التّدین؛ پائین آوردن صدا،

« تصنیف غرر الحکم، ص 89 ، ح 1499 » . فروبستن چشم و اعتدال در راه رفتن از نشانه هاي ایمان و دینداري نیکو است

پیامک 49

تصنیف غرر » . قال الامام علی – علیه السّلام – : حیاءُ الرّجلِ من نَفسِهِ ثمرةُ الایمان؛ حیاءِ انسان از خودش ثمره ایمانِ به خداست

« الحکم، ص 89 ، ح 1498

پیامک 50

تصنیف » . قال الامام علی – علیه السّلام – : ثمرةُ الایمانِ الفوزُ عند الله؛ ثمره و نتیجه ایمان، رستگاري در نزد خداوند است

« غررالحکم، ص 88 ، ح 1491

 

پیامک 51

قال الامام علی – علیه السّلام – : الایمانُ شجرةٌ، اصلُهَا الیقینُ و فَرعُهَا التّقی و نورُهَا الحیاءُ و ثَمَرُها السّخاءُ؛ ایمان درختی است که

« تصنیف غررالحکم، ص 87 ، ح 1441 » . ریشه اش یقین، شاخه اش تقوي، نور و شکوفه اش حیاء و میوه آن سخاوت است

پیامک 52

قال الامام علی – علیه السّلام – : المؤمِنُ دائم الذِّکرِ، کَثیرُ الفکرِ عَلیَ النّعماءِ شاکِرٌ وَ فِی البلاءِ صابرٌ؛ انسان با ایمان دائماً مشغول به

ذکر خداوند، بیشتر اوقات در حال تفکّر بر نعمت هاي الهی، شاکر (بر نعمات) و در موقع بلاء و سختی نیز صبور و بردبار است.

« تصنیف غررالحکم، ص 90 ، ح 1533 »

پیامک 53

قال الامام علی – علیه السّلام – : بالایمانِ یُرتَقی الی ذِروَةِ السعادَةِ و نِهایۀِ الحبورِ؛ انسان به واسطه ایمان، به بلندترین قلّه سعادت نائل

« تصنیف غررالحکم، ص 89 ، ح 1496 » . می گردد و از سرور کامل برخوردار می شود

پیامک 54

قال الامام علی – علیه السّلام – : هُدِيَ مَنْ أخْلصَ ایمانه؛ کسی که ایمان او به پرودگارش خالصانه باشد، اهل هدایت است.

« تصنیف غررالحکم، ص 89 ، ح 1506 »

پیامک 55

قال الامام علی – علیه السّلام – : ما مِنْ شیءٍ یحصل بِهِ الَامانُ أبلغُ من ایمانٍ و احسانٍ؛ هیچ چیزي بهتر از ایمان به خدا و نیکوکاري،

« تصنیف غررالحکم، ص 88 ، ح 1488 » . امنیت در دنیا و آخرت را براي انسان حاصل نمیکند

پیامک 56

قال الامام علی – علیه السّلام – : ما آمَنَ بالِله مَنْ سکنَ الشَکُّ قَلْبَه؛ کسی که در قلب او شک و تردید ساکن است، به پروردگار

« تصنیف غرر الحکم، ص 87 ، ح 1446 » . عالم ایمان ندارد

پیامک 57

« تصنیف غرر الحکم، ص 89 ، ح 1508 » . آفۀُ الایمانِ الشِّركُ؛ شرك به خدا، آفت ایمان است » : – قال الامام علی – علیه السّلام

پیامک 58

امام رضا (علیه السلام) فرمودند: لا یستَکمِلُ عَبدٌ حقیقۀَ الایمانِ حَتَّی تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَلاثٍ: اَلتَّفقُّهُ فِی الدّینِ وَحُسنُ التَّقدیرِ فِی

المَعیشَۀِ، وَالصَّبرُ عَلَی الرَّزایا؛ هیچ بنده اي حقیقت ایمانش را کامل نمی کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین شناسی، تدبر

( نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبت ها و بلاها. (بحار الانوار، ج 78 ، ص 339 ، ح 1

 

پیامک 59

امام محمد باقر (علیه السلام) فرمودند: اِنَّ لِکُلِّ شَیءٍ قُفلًا وَ قُفلُ الایمانِ الرِّفقُ؛ هر چیزي قفلی دارد و قفل ایمان، مدارا کردن و نرمی

( است. (جهاد النفس، ح 271

پیامک 60

امام علی(علیه السلام) فرمودند: لایَکمُلُ إیمانُ امريٍ حَتّی یُحِبَّ مَن أحَبَّ الله وَ یُبغِضُ مَن أبغَضَ الُله؛ ایمان هیچ کس کامل نمی

، شود مگر هر که را خدا دوست دارد، دوست داشته باشد و آن که را خدا دشمن دارد دشمن داشته باشد. (شرح نهج البلاغه، ج 18

( ص 51

پیامک 61

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه؛ هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون

( عذر)، بخورد، روح ایمان از او جدا میشود. (من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 73 ، ح 9

پیامک 62

حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) فرمودند: فَفَرَضَ اللّه الاْیمانَ تَطْهیرا مِنَ الشِّرْكِ… وَ الْعَدْلَ تَسْکینا لِلْقُلوبِ؛ خداوند ایمان را براي

( پاکی از شرك… و عدل و داد را براي آرامش دلها واجب نمود. (من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 568

پیامک 63

امام علی (علیه السلام) فرمودند: (علامۀ) اَلایمانُ أَن تُؤثِرَ الصِّدقَ حَیثُ یَضُ رُّكَ عَلَی الکَذِبِ حَیثُ یَنفَعُکَ؛ (نشانه) ایمان، این است

( که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی، گرچه به سود تو باشد، ترجیح دهی. (نهج البلاغه، حکمت 458

پیامک 64

امام حسن عسکري (علیه السلام) فرمودند : خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَیءٌ: اَلْإیمانُ بِاللَّهِ ونَفعُ الإخوانِ؛ دو خصلت است که بالاتر از آنها

( چیزي نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. (بحارالأنوار، ج 78 ، ص 374

 

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 9th, نوامبر, 2014 | | بدون نظر
برچسب: , , , , ,

پیامک 1

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : دنَی الکُفرِ أن یَسمَعَ الرجلُ عن أخیهِ الکَلِمَ ۀَ فَیَحفَظَها علَیهِ یُریدُ أن یَف َ ض حَهُ بها ، اُولئکَ لا

خَلاقَ لَهُم . کمترین درجه کفر ، این است که آدمی از برادر خود سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا (روزي) به وسیله آن رسوایش

78/276/ گرداند ؛ اینان از خیر و خوبی بینصیبند . بحار الأنوار : 112

پیامک 2

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اصولُ الکُفرِ ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَدُ؛ ریشه هاي کفر سه چیز است: حرص و بزرگ

( منشی نمودن و حسد ورزیدن. (جهاد النفس، ح 550

پیامک 3

امام صادق علیه السلام: اصولُ الکُفرِ ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَدُ؛ ریشه هاي کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن

و حسد ورزیدن. جهاد النفس، ح 550

پیامک 4

امام حسن عسکري علیه السلام: المُومِنُ بَرَکَ ۀٌ عَلی المُومِنِ وَ حُجَّ ۀٌ عَلی الکافر؛ مومن براي مومن برکت و براي کافر، اتمام حجت

است. تحف العقول، ص 489

پیامک 5

امام صادق علیه السلام: اِیّاکُم اَن یَحسُدَ بَعضُ کُم بَعضاً فَاِنَّ الکُفرَ اَصلُه الحَسَد؛ از حسد ورزي به یکدیگر بپرهیزید، زیرا

ریشه کفر، حسد است. تحف العقول، ص 315

پیامک 6

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: أدنی الکُفر أن یَسمَعَ الرَّجُلُ مِن أخیهِ الکَلِمَ ۀَ فَیَحفَظَها عَلَیهِ یُریدُ أن یَف َ ض حَهُ بِها. کمترین کفر این

است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را با آن سخن رسوا کند. وسایل الشیعه، ج 17 ، ص 211

پیامک 7

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : اللّهُمّ إنّی أعوذُ بکَ مِن الکُفرِ والفَقرِ ، فقالَ رجُلٌ : أیَعدِلانِ ؟ قالَ : نَعَم؛ بار خدایا ! من از

کفر و فقر به تو پناه میبرم. مردي عرض کرد: آیا این دو با هم برابرند ؟ فرمودند: آري . کنز العمّال : 16687

پیامک 8

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : لولا رَحمَهُ ربِّی علَی فُقَراءِاُمَّتِی کادَ الفَقرُ یَکونُ کُفرا؛ اگر رحمت پروردگار من به فقراي امّت

817 / من نبود ، نزدیک بود که فقر به کفر بینجامد. جامع الأخبار : 300

پیامک 9

قال رسول الله – صلی الله علیه وآله -: بین الایمان و الکفر ترك الصلاة ؛ فاصله میان ایمان و کفر، نماز نخواندن است . (میزان

( الحکمه ، ج 5، ص 402 . کنزالعمال ، حدیث 18869

پیامک 10

( قال الصادق – علیه السلام -: ان تارك الصلوة کافر ؛ همانا ترك کننده نماز واجب ، کافر است . (وسائل الشیعه ، ج 3، ص 28

پیامک 11

قال رسول الله – صلی الله علیه وآله -: من ترك الصلوة متعمدا فقد کفر؛ هرکس عمدا نمازش را ترك کند، کفر ورزیده است .

( (لئالی الاخبار، ص 394

پیامک 12

قال رسول الله – صلی الله علیه وآله -: ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترك الصلاة الفریضۀ متعمدا او یتهاون بها فلا یصلیها؛

فاصله بین مسلمان و بین کفرش چیزي جز ترك نماز واجب نیست که یا عمدا ترك نماید و اصلا قبول نداشته باشد و یا از بی

( اعتنایی نماز نخواند. (بحارالانوار، ج 82 ، ص 216 . میزان الحکمه ، ج 5، ص 402

پیامک 13

قال رسول الله – صلی الله علیه وآله -: تارك الصلاة ملعون فی التوراة ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القران ملعون فی

لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد ؛ ترك کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و

قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و محمد(ص) ملعون است . (انوار الهدایۀ ، ص 197 ، الحکم

( الزاهره ، ص 294

پیامک 14

امام علی علیهالسلام : إنّ فیهِ شِفاءً مِن أکبَرِ الداءِ ، وهُو الکُفرُ والنِّفاقُ ، والغَیُّ والضَّلالُ ؛ در قرآن، درمان بزرگترین دردهاست : درد

کفر و نفاق و تباهی و گمراهی . نهج البلاغۀ : الخطبۀ 176 منتخب میزان الحکمۀ : 458

پیامک 15

امام صادق علیه السلام فرمودند: اِیّاکُم اَن یَحسُدَ بَعضُکُم بَعضاً فَاِنَّ الکُفرَ اَصلُه الحَسَد؛ از حسد ورزي به یکدیگر بپرهیزید،

( زیرا ریشه کفر، حسد است. (تحف العقول، ص 315

پیامک 16

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: أدنی الکُفر أن یَسمَعَ الرَّجُلُ مِن أخیهِ الکَلِمَ ۀَ فَیَحفَظَها عَلَیهِ یُریدُ أن یَف َ ض حَهُ بِها؛

، کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را با آن سخن رسوا کند. (وسایل الشیعه، ج 17

( ص 211

پیامک 17

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: من رمی مؤمنا بکفر فهو کقتله؛ هر که مؤمنی را به کفر نسبت دهد چنان است که

او را کشته باشد. نهج الفصاحه

پیامک 18

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: کاد الفقر أن یکون کفرا؛ بیم آن است که فقر به کفر انجامد. نهج الفصاحه

پیامک 19

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: قتال المسلم کفر و سبابه فسوق و لا تحلّ لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاثه أیّام؛

جنگ با مسلمان کفر است و ناسزا گفتنش گناه است و روا نیست که مسلمانی بیش از سه روز با برادر خود قهر کند. نهج الفصاحه

پیامک 20

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: الجفاء کلّ الجفاء و الکفر من سمع منادي اللَّه تعالی ینادي بالصّلاه و یدعوه إلی

الفلاح فلا یجیبه؛ نشان خشونت و کفر نفاق آن است که کسی منادي خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وي را به رستگاري

می خواند و دعوت او را اجابت نکند. نهج الفصاحه

پیامک 21

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: الجدال فی القرآن کفر؛ مجادله در باره قرآن کفر است. نهج الفصاحه

پیامک 22

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: التّحدّث بنعم اللَّه شکر و ترکه کفر و من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر و من لا

یشکر النّاس لا یشکر اللَّه و الجماعه خیر و الفرقه عذاب؛ گفتگو از نعمتهاي خداوند شکر است و ترك آن کفر است و هر که نعمت

کم سپاس نگذارد، سپاس نعمت بسیار را نخواهد گذاشت و هر که مردم را سپاس ندارد سپاس خدا را نخواهد داشت اجتماع مایه

نیکی است و تفرقه موجب رنج و عذاب است. نهج الفصاحه

پیامک 23

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: بین العبد و بین الکفر ترك الصّلوه؛ میان بنده و کفر ترك نماز فاصله است. نهج

الفصاحه

پیامک 24

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) می فرمایند : الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادي الله تعالی ینادي بالصلاة و یدعوه الی

الفلاح فلا یجیبه؛ نشانه ستمکاري و کفر آن است که کسی منادي خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وي را به رستگاري می

( خواند و دعوت او را اجابت نکند. ( نهج الفصاحه ، ص 279

پیامک 25

امام علی(علیه السلام) می فرمایند: سرانجام کافر ، دوزخ است. غررالحکم ، باب دوزخ

پیامک 26

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: أرکانُ الکُفر أربَعَۀٌ الرَّغبَۀُ وَ الرَّهبَۀُ وَ السَّخَطُ وَ الغَضَبُی پایه هاي کفر چهار چیز

( است : میل و خواهش، ترس و بیم ، ناخشنودي و خشم. (جهاد با نفس، ح 475

پیامک 27

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اُصُولُ الکُفر ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَ دُي ریشه هاي کفر سه چیز است: حرص و خود

( بزرگ بینی و حسد ورزیدن. (جهاد با نفس، ح 474

پیامک 28

امام صادق علیه السلام فرمودند: ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا فان الکفر اصله الحسد. از حسد ورزي به یکدیگر بپرهیزید،

( زیرا ریشه کفر، حسد است. (تحف العقول ، ص 315

پیامک 29

قال الامام علی – علیه السلام – : قَلبُ الکَافِرِ أَقسَی مِنَ الحَجَرِ. امام علی – علیه السلام – فرمودند: دل کافر، سخت تر از سنگ است.

« جامع الأخبار، ص 383 ، ح 1071 »

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 9th, نوامبر, 2014 | | بدون نظر
برچسب: , , , , , , , ,

دین

قال الامام علی – علیه السّلام – : اَلإخْلاصُ غایَۀُ الدِّینِ. امام علی – علیه السّلام – فرمودند: اخلاص، نهایت و هدف دین است.

« غررالحکم، ح 1340 »

 

پیامک 2

قال الإمام علی – علیه السلام – : أن الشیطان یُسَ نِی لکم طُرُقَه ، ویرید أن یَحُلَ دینَکم عقدة عقدة، ویعطیکم بالجماعۀ الفرقۀ. امام علی – علیه السّلام – فرمودند: همانا شیطان راههاي خود را براي شما هموار می کند و می خواهد گره هاي دین شما را یکی پس ازدیگري سست گرداند و به جاي اتحاد، تفرقه به شما دهد

« نهج البلاغه، خطبه 121 » .

 

پیامک 3

قال الامام الصادق – علیه السلام – : اَلیَأسُ مِمَّا فی أَیدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلمُؤمِنِ فی دِینِهِ. امام صادق – علیه السلام – فرمودند: قطع امید کردن از آنچه مردم دارند، مایه عزت مؤمن در دینش است

« وسائل الشیعه، ج 6، ص 314 » .

پیامک 4

قال الامام علی – علیه السلام – : التیَقُظُ فی الدِّینِ نِعْمَ ۀٌ عَلَی مَنْ رُزِقَهُ. امام علی – علیه السلام – فرمودند: بیداري در دین، نعمتی است که روزي افراد می شود

« غررالحکم، ح 2058 » .

پیامک 5

غرر الحکم، » . قال الامام علی – علیه السلام – : آفَۀُ الدِّینِ سُوءُ الظَّنِّ. امام علی – علیه السلام – فرمودند: آفت دین بدگمانی است

«3924

پیامک 6

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ألا إن فی التباغض الحالقۀ لا أعنی حالقۀ الشعر و لکن حالقۀ الدین. پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: آگاه باشید که در دشمنی ها، ستردن و تراشیدن نهفته است، اما نه تراشیدن مو، بلکه ستردن دین

الکافی، ج « 2، ص 346» .

 

پیامک 7

(1/ قال الله عزّوجلّ: اي احمد! پرهیزکاري، زینت مؤمن و ستون برپایی دین است. (ارشادالقلوب 203

پیامک 8

(2/ قال الله عزّوجلّ: واي بر کسانی که با فریب، دین را به دنیا میفروشند. (کافی 299

پیامک 9

قال الامام الصادق علیه السّلام : هل الدینُ الاّ الحبُّ؟ انّ الَله عزّوجلّ یقول: قُل ان کُنتم تُحبّونَ الَله فاتّبعونی یُحببکُم الله. امام صادق علیه السّلام فرمودند: آیا دین چیزي غیر از حب و دوستی است؟ همانا خداوند عزوجل می فرماید: اي پیامبر به مردم بگو اگر مرا دوست می دارید پس مرا اطاعت کنید، پس آنگاه خدا شما را دوست خواهد داشت

 

« الخصال، ص 21 » .

پیامک 10

قالَ رَسُولُ الِله – صَ لَّی الُله عَلَیْهِ وَ آلِه – : عَلِیُّ بْنُ أبِی طالِبٍ أقْدَمُ اُمَّتِی سِلْماً وَ أکثَرُهُمْ عِلْماً وَ أَصَ حُّهُمْ دِیناً وَ أفْضَلُهُمْ یَقِیناً و أحْلَمُهُمْ

حِلْماً وَ أسْمَحُهُمْ کفّاً وَ هُوَ الْاِمامُ وَ الْخَلِیفَۀُ بَعْدِي. پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله – فرمودند: علی بن ابی طالب پیشگام امت من در گرویدن به اسلام است و علم و دانش او از همه بیشتر و دین او از همه کاملتر و یقین او از همه برتر و حلم او از همه بیشتر و دست او از همه بخشنده تر است و او امام و خلیفه پس از من است

« أمالی صدوق، ص 8 » .

 

پیامک 11

قال الامام الصادق – علیه السلام – : اَساسُ الدّینِ التوحیدُ … امّا التَوحیدُ فَأَنْ لا تَجوَزّ علی ربِّکَ ما جاز علیْکَ. امام صادق – علیه

السلام – فرمودند: اساس دین، توحید است و توحید آن است که سزاوار نشماري پروردگارت را به آنچه خود شایسته آن هستی(صفات مخلوقات را به او نسبت ندهی)

« بحار الانوار، ج 5، ص 17 » .

پیامک 12

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : حُبُّ الإطراءِ والثّناءِ یُعمی ویُصِمُّ عَنِ الدِّینِ ، ویَدَعُ الدِّیارَ بَلاقِعَ . دوست داشتن مدح و ثناي مبالغه آمیز (ممدوح را) از دین کور و کر میسازد و خانه ها را (از اهلش) خالی میکند

122 منتخب میزان /  . تنبیه الخواطر : 2

الحکمۀ : 506

پیامک 13

64 منتخب میزان / 180 / امام باقر علیه السلام : الکَسَلُ یُضِ رُّ بالدِّینِ والدنیا . تنبلی به دین و دنیا زیان میزند . بحار الأنوار : 78

الحکمۀ : 492

 

پیامک 14

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم : صِنفانِ لا تَنالُهُما شَفاعَتی : سُلطانٌ غَشومٌ عَسُوفٌ ، وغالٍ فی الدِّینِ مارِقٌ مِنهُ غیرُ تائبٍ ولانازعٍ

. دو دسته اند که شفاعت من به آنها نمیرسد : فرمانرواي سرکش و ستمگر و کسی که در دین غلوّ ورزد و از دین بیرون رود و از این عمل خود توبه نکند و دست نکشد

204 منتخب میزان الحکمۀ : 432 / . قرب الإسناد : 64

پیامک 15

لِلمُنافِقینَ عَلاماتٌ یُعرَفونَ بِها : تَحِیَّتُهُم لَعنَۀٌ ، وطَعامُهُم نُهمَ ۀٌ ، وغَنیمَتُهُم غُلولٌ ، لا یَقرَبونَ المَساجِدَ إلاّ هُجرا ، ولا یَأتونَ الصَّلاةَ إلاّ

دُبُرا ، مُستَکبِرینَ لا یَألَفونَ ولا یُؤلَفونَ ، خُشُبٌ باللَّیلِ سُخُبٌ بالنَّهارِ . منافقانرا نشانههایی است که با آنها شناخته میشوند : درودشان

لعنت است ، پرخور و شکم بارهاند ، به غنایم دستبرد میزنند، بهمساجد نزدیک نمیشوند، مگر با اکراه و ریاکاري ، نماز را آخر

وقت میخوانند،خود را بزرگمیشمرند،به طوري که با کسی انس و الفت نمیگیرند و کسی هم با آنانالفت نمیگیرد، شب مانند

چوب خشک میافتند (شب زندهداري ندارند) و روز صداي خود را به جرّ و بحث بلند میکنند .

کنز العمّال : 862 منتخب میزان الحکمۀ : 566

 

پیامک 16

امیر المؤمنین علیٌّ علیهالسلام لَمّا سُئلَ عن أشَدِّالمَصائبِ: المُصیبَۀُ بِالدِّینِ ؛ امام علی علیهالسلام – در پاسخ به پرسش از سختترین مصیبتها- : مصیبت (و ضایعه) در دین

4 منتخب میزان الحکمۀ : 334 /  . أمالی الصدوق : 323

پیامک 17

امام علی علیه السلام : مَن جَعَلَ مُلکَهُ خادِما لدِینِهِ انقادَ لَهُ کلُّ سُلطانٍ ، مَن جَعَلَ دِینَهُ خادِما لمُلکِهِ طَمِعَ فیهِ کلُّ إنسانٍ ؛ هرکس حکومت خود را در خدمت دینش قرار دهد ، هر سلطانی مطیع او شود ؛ هر کس دینش را در خدمت حکومتش در آورد ، هرانسانی در او طمع کند

 

. غرر الحکم : ( 9016 9017 ) منتخب میزان الحکمۀ : 514

 

پیامک 18

امام صادق(سلام الله علیه): لا یَزالُ الدّینُ قائِمًا ما قامَتِ الکَعبَۀُ؛ تا زمانی که کعبه بر پاست، دین بر پاست. الکافی: ج 4، ص 271 ، ح

4

پیامک 19

، امام صادق(سلام الله علیه): اِتَّقُوا اللَّهَ وصُونوا دِینَکُم بِالوَرَعِ؛ از خدا پروا کنید و با پارسایی از دینتان پاسداري نمایید. الکافی: ج 2

ص 76 ، ح 2

 

پیامک 20

امام علی(سلام الله علیه): اِعلَمُوا أنَّ کَمالَ الدِّینِ طَلَبُ الْعِلمِ وَالْعَمَلُ بِهِ؛ بدانید که کمال دین در طلب دانش و به کار بستن آن است.

الکافی، ج 1، ص 30

 

پیامک 21

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: دعا اسلحه مومن است براي دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن

برپاست و نور آسمان و زمین است. عین الحیوه صفحه 404

 

پیامک 22

رسول اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند: لَوکانَ الدِّینُ مُعَلَّقاً بِالثُّرَیّا لَتَناوَلَهُ اُناسٌ مِن أبناء فارِسَ؛ اگر دین به ستاره ثریّا آویزان

. باشد، مردمانی از ایرانیان آن را به زیر خواهند کشید. کنزالعمّال ، ح 34130

 

پیامک 23

امام صادق علیهالسلام : آدم دیندار چون میاندیشد، آرامش بر جان او حاکم است. چون خضوع میکند متواضع است. چون

قناعت میکند، بینیاز است. به آنچه داده شده خشنود است. چون تنهایی را برگزیده از دوستان بینیاز است. چون هوا و هوس را

رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بديها و گزندهاي آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار

است.مردم را نمیترساند پس از آنان نمیهراسد و به آنان تجاوز نمیکند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمیبندد

پس به رستگاري و کمال فضیلت دست مییابد و عافیت را به دیده بصیرت مینگرد پس کارش به پشیمانی نمیکِشد. امالی مفید،

ص 52 ، ح 14

پیامک 24

امام صادق علیه السلام : آفَۀُ الدِّینِ الحَسَدُ وَ العُجبُ وَ الفَخرُ؛ آفت دینداري حسد و خودبینی و فخر فروشی است. جهاد النفس، ح

545

پیامک 25

امام رضا علیهالسلام : لَیسَ مِنّا مَن تَرَكَ دُنیاهُ لِدِینِه وَ دینَهُ لِدُنیاه؛ از ما نیست آن که دنیاي خود را براي دینش و دین خود را براي

دنیایش ترك گوید. بحارالانوار، ج 78 ، ص 346

پیامک 26

امام محمد باقر علیهالسلام : اتَّقوا اللّهَ و صُونوا دینَکُم بِالوَرَع ؛ تقواي خدا پیشه کنید و دینتان را با ورع و تقوا حفظ کنید. جهاد

النفس،ح 188

 

 

نوشته شده توسط در تاریخ یکشنبه, 9th, نوامبر, 2014 | | بدون نظر
برچسب: , , , , , , , ,
مجموعه ای زیبا و گرافیکی از تصاویر "بسم الله الرحمن الرحیم" را برای شما آماده کرده ایم، اکثر تصاویر دارای کیفیت مناسبی هستند.

به گزارش خبرنگار دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ در این گزارش قصد داریم مجموعه ای زیبا و گرافیکی از تصاویر "بسم الله الرحمن الرحیم" را معرفی و آماده دانلود کنیم. اکثر تصاویر دارای کیفیت بسیار مناسب هستند و شما می توانید در انواع محیط ها از آن ها استفاده کنید. نمونه ای از تصاویر را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید. از ویژگی های این  تصاویر می توان به وجود فرمت در تمامی آن ها اشاره نمود.jpg  

 
 
 
برای دانلود تصاویر اینجا کلیک کنید
 
حجم تصاویر: 25.8 مگابایت
منبع:http://www.yjc.ir/
 
 انواع بسم الله الرحمن الرحیم انواع بسم الله الرحمن الرحیم های زیبا بسم الله الرحمن الرحیم تصاویر بسیار زیبای بسم الله الرحمن الرحیم دانلود تصاویر بسم الله الرحمان الرحیم مجموعه تصاویر بسیار زیبای بسم الله الرحمن الرحیم
نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, 29th, نوامبر, 2013 | | بدون نظر
برچسب: , , , , ,

به حضرت عیسی (ع) گفته شد : ای روح خدا ( روح الله یکی از نامهای حضرت عیسی (ع) است که ترجمه آن روح خداست ) چطور صبح کردی ؟ ( به تعبیر روانتر حال شما چطور است ؟ چون جمله ای است که در احوالپرسی به کار میرود ) حضرت عیسی (ع) فرمود : صبح را آغاز کردم در حالی که پروردگارم بالای سر من است ، آنچه را امیدوارم در اختیار من نیست ( و مالک آن نیستم ) ، و از دور کردن آنچه دوست ندارم عاجزم ، بنابراین چه کسی از من فقیر تر است.

بحارالانوار جلد 14 صفحه 322

هرگاه از حضرت عیسی (ع) احوالپرسی میشد ، میفرمود : صبح کردم در صورتی که سود آنچه را که به آن امید دارم در اختیار من نیست ، و قدرت ندارم آنچه را از آن بیم دارم از خود دفع کنم ، و صبح کردم در حالی که در گرو عملم هستم ، و تمام خوبیها در دست غیر خودم ( یعنی خدا ) است ، پس هیچ فقیری از من فقیر تر نیست.

المحجة البیضاء جلد 4 صفحه 15

از امام صادق (ع) نقل شده است : حضرت عیسی (ع) در خطبه اش فرمود : در میان شما صبح کردم ( و زندگی میکنم ) در حالی که خورشت من گرسنگی و غذایم چیزی است که زمین برای حیوانات وحشی و چهارپایان میرویاند و چراغ ( وسیله روشنایی ) من ماه و بسترم خاک و بالشم سنگ است.

سفینة البحار جلد 1 صفحه 700

راوی گفت : به امیرالمومنین (ع) گفتم : چگونه صبح کردی ؟ در پاسخ فرمود : چگونه صبح میکند کسی که خداوند بر او دو نگهبان گمارده است ، و میداند که خطاهایش در دفتر ویژه نوشته میشود ، و اگر پروردگارش به او رحم نکند بازگشتش به سوی آتش است.

بحارالانوار جلد 76 صفحه 15

مردی در شروع سخن به امام حسین (ع) گفت : حال شما چطور است ؟ خدا به شما عافیت دهد.امام (ع) فرمود : سلام قبل از گفتار است ، خدا به تو عافیت دهد ، سپس فرمود : اجازه ندهید به کسی ( سخن بگوید ) تا اینکه سلام کند.

موسوعة کلمات الامام الحسین (ع) صفحه 750 حدیث 913

به امام سجاد (ع) گفته شد : ای فرزند رسول خدا (ص) حال شما چطور است ؟ فرمود : حال و روز کسی را دارم که هشت طلبکار دور او را گرفته اند ، خدای بزرگوار از من انجام واجبات را میخواهد ، و پیامبر روش و سنت خود را ، و خانواده غذا و خرجی را ، و نفس شهوت را ، و شیطان نافرمانی را ، و نگهبانان ( دو فرشته ثبت کننده اعمال انسان ) درست کرداری را ، و عزرائیل روح را ، و قبر جسم را بنابراین من در میان این همه طلبکار گرفتارم.

بحارالانوار جلد 76 صفحه 15

امام سجاد (ع) فرمودند : هر بامداد زبان آدمیزاد بر دیگر اعضایش توجه میکند ، و میگوید : چگونه هستید ؟ حالتان چطور است ؟ آنها می گویند : اگر تو ما را رها کنی خوبیم ، خدا را خدا را نسبت به ما به یاد آور و او را به خدا قسم میدهند و می گویند : پاداش و کیفر ما تنها به خاطر توست.

اصول کافی جلد 3 صفحه 177 حدیث 1824

به امام باقر (ع) گفته شد : چگونه صبح کردی ؟ فرمود : صبح کردیم در حالی که در نعمت هستیم ، گناهان فراوان است ، معبود ما با نعمتها به ما اظهار دوستی میکند ، و ما با نافرمانی نسبت به او دشمنی می کنیم ، ما به او نیازمندیم و او از ما بی نیاز است.

بحارالانوار جلد 46 صفحه 304

سفیان ثوری گوید : به امام صادق (ع) وارد شدم و گفتم : ای فرزند رسول خدا چگونه صبح کردی؟ فرمود :به خدا قسم من غمگینم ، و قلبم مشغول است.به امام گفتم چه چیزی شما را غمگین و دلت را مشغول کرده است ؟ فرمود : ای ثوری ! هرکسی که در قلبش دین ناب خدا وارد شد او را از چیزهای دیگر مشغول میکند ، ای ثوری دنیا چیست ؟ و چه چیز میتواند باشد ؟ آیا دنیا چیزی جز خوراکی که خوردی یا پوشاکی که پوشیدی یا مرکبی که سوار شدی است ؟ مومنان در دنیا آرامش ندارند ، و از آمدن آخرت ( قیامت ) در امان نیستند ، خانه دنیا خانه ناپایدار است و خانه آخرت سرای پایدار ، مردم دنیا اهل غفلت اند.

بحارالانوار جلد 78 صفحه 262

داوود میگوید : خدمت امام صادق (ع) رسیدم پسرش حضرت کاظم (ع) در حالی که ( در اثر تب شدید ) میلرزید ، وارد شدم ، امام صادق (ع) به او فرمود : چگونه صبح کردی ؟ او در پاسخ گفت : در سایه لطف خدا ، غرق در نعمتهای خداوندم.

بحارالانوار جلد 47 صفحه 100

امام کاظم (ع) ( در دعایش ) فرمود : ( خدایا ) صبح کردم در حالی که از تو میخواهم از من در گذری و به من عافیت در دین و دنیا و آخرت و خانواده و مال و فرزندم عطا کنی.

بحارالانوار جلد 90 صفحه 188

به امام رضا (ع) گفته شد : چگونه صبح کردی ؟ امام (ع) فرمود : صبح کردم در حالی که عمر کوتاه شده ، کردارم ضبط شده ، مرگ ( چون طوقی ) بر گردنمان افتاده ، آتش را پشت سر داریم و نمی دانیم با ما چگونه عمل خواهد شد.

بحارالانوار جلد 78 صفحه 339

به ابوذر رضی الله عنه گفته شد : ای یار رسول خدا چگونه میگذرانی ؟ او گفت : در میان دو نعمت صبح کردم ، میان گناه پوشیده شده ، و تمجید و ستایشی که هرکس به آن مغرور شود فریب خورده است.

بحارالانوار جلد 22 صفحه 405

نقل شده است : پیامبر اکرم (ص) به گروهی از انصار که در خانه ای بودند وارد شد ، پس بر آنان سلام کرد و ایستاد و فرمود : حال شما چطور است ؟ آنان گفتند : ای رسول خدا ما مومن هستیم ، پیامبر فرمود : آیا بر این گفتارتان برهانی دارید ؟ آنان گفتند : بله ، حضرت فرمود : برهان و دلیلی بر مومن بودنتان بیاورید ، آنان گفتند : خدا را در آسایش شکر و سپاس می گوئیم ، و در مقابل گرفتاریها شکیبا هستیم ، و به قضا و قدر الهی راضی هستیم ، فرمود : شما همان طورید که گفتید.

بحارالانوار جلد 82 صفحه 144

به سلمان فارسی گفته شد : چگونه صبح کردی ؟ او گفت : چگونه میگذراند کسی که عاقبتش مرگ و منزلش قبر و همسایگانش جانوران زمین است و اگر گناهش بخشیده نشود جایگاهش آتش خواهد بود.

بحارالانوار جلد 76 صفحه 16

امام علی (ع) فرمود : حال شما چطور است ؟ او در پاسخ گفت : امیدوار و بیمناکم بعد امام فرمود : هرکه امید به چیزی دارد آنرا طلب میکند ، و کسی که از چیزی بترسد از آن فرار خواهد کرد ، نمیدانم چگونه کسی ترس دارد ( از آتش دوزخ ) و شهوت به او روی میآورد ولی به خاطر ترس ( آتش دوزخ ) آنرا رها نمیکند ، و نمیدانم چه امید دارد مردی که بلا و گرفتاری به او روی میآورد ولی بخاطر چیزی که به آن امیدوار است شکیبایی پیشه نمیکند.

بحارالانوار جلد 78 صفحه 51

از امام هشتم (ع) روایت است که مردی خراسانی به او گفت : ای پسر رسول خدا من رسول اکرم (ص) را در خواب دیدم گویا به من میفرمود : چگونه خواهید بود وقتی که در زمین شما پاره ای از تن من در سرزمین شما دفن شود و امانت من به شما سپرده شود و در زمین شما ستاره من پنهان شود ؟ امام رضا (ع) فرمود : منم که در زمین شما دفن خواهم شد و منم پاره تن پیامبر شما و منم امانت و منم آن ستاره.آگاه باشید هرکه مرا زیارت کند و آنچه را خدای تعالی از حق من و اطاعت من واجب کرده بشناسد ( و به آن عمل کند ) من و پدرانم روز قیامت شفیع او خواهیم بود ، و کسی که ما شفیع او باشیم نجات پیدا خواهد کرد.گرچه بر او همانند گناهان جن و انس باشد.

امالی شیخ صدوق صفحه 64 مجلس 15 حدیث 10

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, 22nd, نوامبر, 2013 | | بدون نظر
برچسب: , , , , , ,

برنامه ی اساسی دیگر که در دین ، اصلاح ذات البین است که آیه ی شریفه روی این نیز تأکید دارد ( وَ أَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُم‏ )؛ ذات البین را اصلاح کنید.
(( بَین )) به معنای ارتباط دو چیز با هم است.(( ذات )) یعنی عامل ارتباط.گاهی عامل ارتباط در میان مردم ، محبّت و صفا و صمیمیّت است و به یکدیگر خدمت می کنند.گاه عداوت است و نسبت به هم بغض و کینه دارند و با یکدیگر ستیز می کنند ، این نیز رابطه است ؛ امّا رابطه ی فساد است ، قرآن می فرماید : (( وَ أَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُم )) ؛ این عامل ارتباط را اصلاح کنید . اگر عامل ارتباط شما ، دشمنی و بغض و عداوت است ، به صلاح مبدّلش کنید.شما مسلمانید و برای خدا کار می کنید.کاری کنید که در قلب های شما خدا جای گرفته باشد . عامل ارتباط را صالح قرار بدهید.
مولای ما امیرالمومنین (ع) در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان که با فرقی شکافته ، در بستر شهادت افتاده بود ، گاه بی هوش می شد و گاه به هوش می آمد ، جملاتی می فرمود و به فرزندانش وصیّت می کرد در ضمن وصیتّش چنین جملاتی فرمود : وَ صلاحُ ذاتِ بَینِکُم ؛ این پیام من به همه ی شما برسد ، صلاح ذات البین داشته باشید.عوامل ارتباط را صالح قرار بدهید.دنیا می گذرد ، شما فردا در عالم آخرت زندگی خواهید کرد ، حیات ابدی خواهید داشت ، سرمایه ی شما اینهاست . می فرمود : من از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود : اصلاح ذات البین { روابط را حسنه کردن ،عامل ارتباط را صالح قرار دادن } در پیشگاه خدا از انواع نمازها و روزه های مستحبی برتر و با فضیلت تر است.

نهج البلاغه ی فیض نامه 47

هرچه روزه بگیرید ، نماز بخوانید ، مکه بروید و عمره و حج انجام بدهید ، این اعمال آن قدر شما را به خدا نزدیک تر نمی کند که اصلاح ذات البین می کند. امام صادق (ع) فرموده است : آن صدقه ای که خدا خیلی دوست دارد این است که کینه توزی و دشمنی و فساد بین افراد را به صلاح و دوستی مبدّل کنید.
این در پیشگاه خداوند از همه ی عبادت ها مقرّب تر است و شما را به خدا نزدیک تر می کند.

اصول کافی جلد 2 صفحه 209

نمونه ای از اصلاح ذات البین
مفضّل بن عمر از اصحاب امام صادق (ع) بود.روزی دو تن از شیعیان را دید که بر سر ارث دعوایی دارند.آن دو نفر را به منزل خود برد و معلوم شد که اختلاف بر سر چهارصد درهم یا دینار است. صندوق خود را آورد .از پول خودش چهارصد درهم یا دینار برداشت و به آن کس که ادّعای طلب داشت داد و دعوا تمام شد.بعد گفت:خیال نکنید این پول مال من بود.این پول متعلّق به امام صادق (ع) است.ایشان پولی نزد من گذاشته اند که هر وقت دیدم دو نفر شیعه با هم منازعه ای دارند ، نگذارم کارشان به محاکم طاغوت بکشد و از پول امام بدهم و اصلاح کنم.

اصول کافی جلد 2 صفحه 209

پیروزی در سایه ی تعاون
تأکید بسیار از سوی قرآن و ائمه ی اطهار (ع) بر امر اصلاح ذات البین از آنجاست که در هر جامعه ای تعاون و تفاهم ، عامل پیروزی و پیشرفت است.هدف آن است که مسلمانان تعاون و تفاهم داشته باشند و این هم جز در سایه ی ائتلاف و اتّحاد قلب ها امکان پذیر نمی باشد.اگر قلب ها با هم مهربان بودند ، قهراً تعاون و خدمات متقابل نیز دارند و دشمن در مقابلشان زبون است و نمی تواند پیروز شود.امّا اگر بینشان فساد و فتنه برپا شد و مقام و جاه و مال بین آنها جدایی انداخت فساد برپا می شود چون عامل فتنه عمدتاً همین دو چیز است : مال و مقام. فساد برپا میشود ، به خاطر این دو ، دل ها از هم رمیدگی پیدا می کنند و دشمن یکدیگر می شوند و لذا فریاد قرآن بلند است : …. وَ لَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَ تَذْهَبَ رِيحُكمُ‏ْ ….(سوره انفال آیه 46 ) با هم کشمکش نداشته باشید { برای دنیا، مال و مقام منازعه نکنید } چرا که فَشَل پیدا می کنید { سستی و ضعف شما را فرا می گیرد } و آبرویتان می رود…. در نتیجه نیروی شما در هم می شکند.قوّت و شوکتتان از بین می رود.

تفسیر سوره انفال صفحه 27 الی 29 از تالیفات آیت الله سید محمد ضیاء آبادی

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, 22nd, نوامبر, 2013 | | بدون نظر
برچسب: , , ,

چهل حديث گهربار منتخب

1 قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه عليها:

نَحْنُ وَسيلَتُهُ في خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ خاصَّتُهُ وَ مَحَلُّ قُدْسِهِ، وَ نَحْنُ حُجَّتُهُ في غَيْبِهِ، وَ نَحْنُ وَرَثَةُ أنْبيائِهِ.[1] .

ترجمه:

فرمود: ما أهل بيت پيامبر وسيله ارتباط خداوند با خلق او هستيم، ما برگزيدگان پاک و مقدّس پروردگار مي باشيم، ما حجّت و راهنما خواهيم بود؛ و ما وارثان پيامبران الهي هستيم.

2 قالَتْ عليها السلام: وَهُوَ الا مامُ الرَبّاني، وَالْهَيْکَلُ النُّوراني، قُطْبُ الا قْطابِ، وَسُلالَةُ الاْ طْيابِ، النّاطِقُ بِالصَّوابِ، نُقْطَةُ دائِرَةِ الا مامَةِ.[2] .

ترجمه:

در تعريف امام عليّ عليه السلام فرمود: او پيشوائي الهي و ربّاني است، تجسّم نور و روشنائي است، مرکز توجّه تمامي موجودات و عارفان است، فرزندي پاک از خانواده پاکان مي باشد، گوينده اي حقّگو و هدايتگر است، او مرکز و محور امامت و رهبريّت است.

3 قالَتْ عليها السلام: أبَوا هِذِهِ الاْ مَّةِ مُحَمَّدٌ وَ عَليُّ، يُقْيمانِ أَودَّهُمْ، وَ يُنْقِذانِ مِنَ الْعَذابِ الدّائِمِ إ نْ أطاعُوهُما، وَ يُبيحانِهِمُ النَّعيمَ الدّائم إ نْ واقَفُوهُما.[3] .

ترجمه:

فرمود: حضرت محمّد صلّي اللّه عليه و آله و عليّ عليه السلام، والِدَين اين امّت هستند، چنانچه از آن دو پيروي کنند آن ها را از انحرافات دنيوي و عذاب هميشگي آخرت نجات مي دهند؛ و از نعمت هاي متنوّع و وافر بهشتي بهره مندشان مي سازند.

4 قالَتْ عليها السلام: مَنْ أصْعَدَ إ ليَ اللّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ، أهْبَطَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ أفْضَلَ مَصْلَحَتِهِ.[4] .

ترجمه:

فرمود: هرکس عبادات و کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، خداوند بهترين مصلحت ها و برکات خود را براي او تقدير مي نمايد.

5 ق الَتْ عليها السلام: إ نَّ السَّعيدَ کُلَّ السَّعيدِ، حَقَّ السَّعيدِ مَنْ أحَبَّ عَليّا في حَياتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ.[5] .

ترجمه:

فرمود: همانا حقيقت و واقعيّت تمام سعادت ها و رستگاري ها در دوستي عليّ عليه السلام در زمان حيات و پس از رحلتش خواهدبود.

6 قالَتْ عليها السلام: إ لهي وَ سَيِّدي، أسْئَلُکَ بِالَّذينَ اصْطَفَيْتَهُمْ، وَ بِبُکاءِ وَلَدَيَّ في مُفارِقَتي أَنْ تَغْفِرَ لِعُصاةِ شيعَتي، وَشيعَةِ ذُرّيتَي.[6] .

ترجمه:

فرمود: خداوندا، به حقّ اولياء و مقرّباني که آن ها را برگزيده اي، و به گريه فرزندانم پس از مرگ و جدائي من با ايشان، از تو مي خواهم گناه خطاکاران شيعيان و پيروان ما را ببخشي.

7 قالَتْ عليها السلام: شيعَتُنا مِنْ خِيارِ أهْلِ الْجَنَّةِ وَکُلُّ مُحِبّينا وَ مَوالي اَوْليائِنا وَ مُعادي أعْدائِنا وَ الْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ وَ لِسانِهِ لَنا.[7] .

ترجمه:

فرمود: شيعيان و پيروان ما، و همچنين دوستداران اولياء ما و آنان که دشمن دشمنان ما باشند، نيز آن هائي که با قلب و زبان تسليم ما هستند بهترين افراد بهشتيان خواهند بود.

8 قالَتْ عليها السلام: وَاللّهِ يَابْنَ الْخَطّابِ لَوْلا إ نّي أکْرَهُ أنْ يُصيبَ الْبَلاءُ مَنْ لاذَنْبَ لَهُ، لَعَلِمْتَ أنّي سَاءُ قْسِمُ عَلَي اللّهِ ثُمَّ أجِدُهُ سَريعَ الاْ جابَةِ.[8] .

ترجمه:

حضرت به عمر بن خطّاب فرمود:

سوگند به خداوند، اگر نمي ترسيدم که عذاب الهي بر بي گناهي، نازل گردد؛ متوجّه مي شدي که خدا را قسم مي دادم و نفرين مي کردم.

و مي ديدي چگونه دعايم سريع مستجاب مي گرديد.

9 قالَتْ عليها السلام: وَاللّهِ، لاکَلَّمْتُکَ أبَدا، وَاللّهِ لاَ دْعُوَنَّ اللّهَ عَلَيْکَ في کُلِّ صَلوةٍ.[9] .

ترجمه:

پس از ماجراي هجوم به خانه حضرت، خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: به خدا سوگند، ديگر با تو سخن نخواهم گفت، سوگند به خدا، در هر نمازي تو را نفرين خواهم کرد.

10 قالَتْ عليها السلام: إ نّي أُشْهِدُاللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ، أنَّکُما اَسْخَطْتُماني، وَ ما رَضيتُماني، وَ لَئِنْ لَقيتُ النَبِيَّ لا شْکُوَنَّکُما إ لَيْهِ.[10] .

ترجمه:

هنگامي که ابوبکر و عمر به ملاقات حضرت آمدند فرمود:

خدا و ملائکه را گواه مي گيرم که شما مرا خشمناک کرده و آزرده ايد، و مرا راضي نکرديد، و چنانچه رسول خدا را ملاقات کنم شکايت شما دو نفر را خواهم کرد.

11 قالَتْ عليها السلام: لاتُصَلّي عَلَيَّ اُمَّةٌ نَقَضَتْ عَهْدَاللّهِ وَ عَهْدَ أبي رَسُولِ اللّهِ في أميرالْمُؤ منينَ عَليّ، وَ ظَلَمُوا لي حَقيّ، وَأخَذُوا إ رْثي، وَخَرقُوا صَحيفَتي اللّتي کَتَبها لي أبي بِمُلْکِ فَدَک.[11] .

ترجمه:

فرمود: افرادي که عهد خدا و پيامبر خدا را درباره اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام شکستند، و در حقّ من ظلم کرده و ارثيّه ام را گرفتند و نامه پدرم را نسبت به فدک پاره کردند، نبايد بر جنازه من نماز بگذارند.

12 قالَتْ عليها السلام: إ لَيْکُمْ عَنّي، فَلا عُذْرَ بَعْدَ غَديرِکُمْ، وَالاَْمْرُ بعد تقْصيرکُمْ، هَلْ تَرَکَ أبي يَوْمَ غَديرِ خُمّ لاِ حَدٍ عُذْوٌ.[12] .

ترجمه:

خطاب به مهاجرين و انصار کرد و فرمود:

از من دور شويد و مرا به حال خود رها کنيد، با آن همه بي تفاوتي و سهل انگاري هايتان، عذري براي شما باقي نمانده است.

آيا پدرم در روز غدير خم براي کسي جاي عذري باقي گذاشت؟

الَتْ عليها السلام: جَعَلَ اللّهُ الاْ يمانَ تَطْهيرا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزيها لَکُمْ مِنَ الْکِبْرِ، وَالزَّکاةَ تَزْکِيَةً لِلنَّفْسِ، وَ نِماءً فِي الرِّزقِ، وَالصِّيامَ تَثْبيتا لِلاْ خْلاصِ، وَالْحَّجَ تَشْييدا لِلدّينِ[13] .

ترجمه:

فرمود: خداوند سبحان، ايمان و اعتقاد را براي طهارت از شرک و نجات از گمراهي ها و شقاوت ها قرار داد.

و نماز را براي خضوع و فروتني و پاکي از هر نوع تکّبر، مقرّر نمود.

و زکات (و خمس) را براي تزکيه نفس و توسعه روزي تعيين نمود.

و روزه را براي استقامت و اخلاص در اراده، لازم دانست.

و حجّ را براي استحکام أساس شريعت و بناء دين اسلام واجب نمود.

14 قالَتْ عليها السلام: يا أبَاالْحَسَنِ، إ نَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَهِدَ إ لَيَّ وَ حَدَّثَني أ نّي اَوَّلُ أهْلِهِ لُحُوقا بِهِ وَلا بُدَّ مِنْهُ، فَاصْبِرْ لاِ مْرِاللّهِ تَعالي وَارْضَ بِقَض ائِهِ.[14] .

ترجمه:

فرمود: اي ابا الحسن! همسرم، همانا رسول خدا با من عهد بست واظهار نمود: من اوّل کسي هستم از اهل بيتش که به او ملحق مي شوم وچاره اي از آن نيست، پس تو صبر نما و به قضا و مقدّرات الهي خوشنود باش.

15 قالَتْ عليها السلام: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيَّ ثَلاثَةَ أيّامٍ أوْجَبَ اللّهُ لَهُ الجَنَّةَ، قُلْتُ لَها: في حَياتِهِ وَ حَياتِکِ؟

قالَتْ: نعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنا.[15] .

ترجمه:

فرمود: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدّت سه روز سلام کند خداوند بهشت را براي او واجب مي گرداند، چه در زمان حيات و يا پس از مرگ ما باشد.

16 قالَتْ عليها السلام: ما صَنَعَ أبُوالْحَسَنِ إ لاّ ما کانَ يَنْبَغي لَهُ، وَلَقَدْ صَنَعُوا ما اللّهُ حَسيبُهُمْ وَطالِبُهُمْ.[16] .

ترجمه:

فرمود: آنچه را امام عليّ عليه السلام نسبت به دفن رسول خدا و جريان بيعت انجام داد، وظيفه الهي او بوده است، و آنچه را ديگران انجام دادند خداوند آن ها را محاسبه و مجازات مي نمايد.

17 قالَتْ عليه السلام: خَيْرٌ لِلِنّساءِ أنْ لايَرَيْنَ الرِّجالَ وَلايَراهُنَّ الرِّجالُ. [17] .

ترجمه:

فرمود: بهترين چيز براي حفظ شخصيت زن آن است که مردي را نبيند و نيز مورد مشاهده مردان قرار نگيرد.

18 قالَتْ عليها السلام: أوُصيکَ يا أبَاالْحَسنِ أنْ لاتَنْساني، وَ تَزُورَني بَعْدَ مَماتي.[18] .

ترجمه:

ضمن وصيّتي به همسرش اظهار داشت: مرا پس از مرگم فراموش نکني.

و به زيارت و ديدار من بر سر قبرم بيائي.

19 قالَتْ عليها السلام: إ نّي قَدِاسْتَقْبَحْتُ ما يُصْنَعُ بِالنِّساءِ، إ نّهُ يُطْرَحُ عَليَ الْمَرْئَةِ الثَّوبَ فَيَصِفُها لِمَنْ رَأي، فَلا تَحْمِليني عَلي سَريرٍ ظاهِرٍ، اُسْتُريني، سَتَرَکِ اللّهُ مِنَ النّارِ.[19] .

ترجمه:

در آخرين روزهاي عمر پر برکتش ضمن وصيّتي به اسماء فرمود: من بسيار زشت و زننده مي دانم که جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن پارچه اي روي بدنش تشييع مي کنند.

و افرادي اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و براي ديگران تعريف مي نمايند.

مرا بر تخت و بلانکاردي که اطرافش پوشيده نيست و مانع مشاهده ديگران نباشد قرار مده بلکه مرا با پوشش کامل تشييع کن، خداوند تورا از آتش جهنّم مستور و محفوظ نمايد.

20 قالَتْ عليها السلام:…. إ نْ لَمْ يَکُنْ يَراني فَإ نّي أراهُ، وَ هُوَ يَشُمُّ الريح.[20] .

ترجمه:

مرد نابينائي وارد منزل شد و حضرت زهراء عليها السلام پنهان گشت، وقتي رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله علّت آن را جويا شد؟

در پاسخ پدر اظهار داشت: اگر آن نابينا مرا نمي بيند، من او را مي بينم، ديگر آن که مرد، حسّاس است و بوي زن را استشمام مي کند.

21 قالَتْ عليها السلام: أصْبَحْتُ وَ اللّهِ! عاتِقَةً لِدُنْياکُمْ، قالِيَةً لِرِجالِکُمْ.[21] .

ترجمه:

بعد از جريان غصب فدک و احتجاج حضرت، بعضي از زنان مهاجر و انصار به منزل حضرت آمدند و احوال وي را جويا شدند، حضرت در پاسخ فرمود: به خداوند سوگند، دنيا را آزاد کردم و هيچ علاقه اي به آن ندارم، همچنين دشمن و مخالف مردان شما خواهم بود.

22 قالَتْ عليها السلام: إ نْ کُنْتَ تَعْمَلُ بِما أمَرْناکَ وَ تَنْتَهي عَمّا زَجَرْناکَ عَنْهُ، قَأنْتَ مِنْ شيعَتِنا، وَ إ لاّ فَلا. [22] .

ترجمه:

فرمود: اگر آنچه را که ما اهل بيت دستور داده ايم عمل کني و از آنچه نهي کرده ايم خودداري نمائي، تو از شيعيان ما هستي وگرنه، خير.

23 قالَتْ عليها السلام: حُبِّبَ إ لَيَّ مِنْ دُنْياکُمْ ثَلاثٌ: تِلاوَةُ کِتابِ اللّهِ، وَالنَّظَرُ في وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ، وَالاْ نْفاقُ في سَبيلِ اللّهِ.

ترجمه:

فرمود: سه چيز از دنيا براي من دوست داشتني است: تلاوت قرآن، نگاه به صورت رسول خدا، انفاق و کمک به نيازمندان در راه خدا.

24 قالَتْ عليها السلام: أُوصيکَ اَوّلاً أنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدي بِإ بْنَةِ اُخْتي أمامَةَ، فَإ نَّها تَکُونُ لِوُلْدي مِثْلي، فَإ نَّ الرِّجالَ لابُدَّ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ.[23] .

ترجمه:

در آخرين لحظات عمرش به همسر خود چنين سفارش نمود:

پس از من با دختر خواهرم أمامه ازدواج نما، چون که او نسبت به فرزندانم مانند خودم دلسوز و متديّن است.

همانا مردان در هر حال، نيازمند به زن مي باشند.

25 قالَتْ عليها السلام: الْزَمْ رِجْلَها، فَإ نَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أقْدامِها، و الْزَمْ رِجْلَها فَثَمَّ الْجَنَّةَ.[24] .

ترجمه:

فرمود: هميشه در خدمت مادر و پاي بند او باش، چون بهشت زير پاي مادران است؛ و نتيجه آن نعمت هاي بهشتي خواهد بود.

26 قالَتْ عليها السلام: ما يَصَنَعُ الصّائِمُ بِصِيامِهِ إ ذا لَمْ يَصُنْ لِسانَهُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوارِحَهُ.[25] .

ترجمه:

فرمود: روزه داري که زبان و گوش و چشم و ديگر اعضاء و جوارح خود را کنترل ننمايد هيچ سودي از روزه خود نمي برد.

27 قالَتْ عليها السلام: اَلْبُشْري في وَجْهِ الْمُؤْمِنِ يُوجِبُ لِصاحِبهِ الْجَنَّةَ، وَ بُشْري في وَجْهِ الْمُعانِدِ يَقي صاحِبَهُ عَذابَ النّارِ.[26] .

ترجمه:

فرمود: تبسّم و شادماني در برابر مؤ من موجب دخول در بهشت خواهد گشت، و نتيجه تبسّم در مقابل دشمنان و مخالفان سبب ايمني ازعذاب خواهد بود.

28 قالَتْ عليها السلام: لايَلُومَنَّ امْرُءٌ إ لاّ نَفْسَهُ، يَبيتُ وَ في يَدِهِ ريحُ غَمَرٍ. [27] .

ترجمه:

فرمود: کسي که بعد از خوردن غذا، دست هاي خود را نشويد دست هايش آلوده باشد، چنانچه ناراحتي برايش بوجود آيد کسي جز خودش را سرزنش نکند.

29 قالَتْ عليها السلام: اصْعَدْ عَلَي السَّطْحِ، فَإ نْ رَأ يْتَ نِصْفَ عَيْنِ الشَّمْسِ قَدْ تَدَلّي لِلْغُرُوبِ فَأ عْلِمْني حَتّي أ دْعُو.[28]

ترجمه:

روز جمعه نزديک غروب آفتاب به غلام خود مي فرمود: بالاي پشت بام برو، هر موقع نصف خورشيد غروب کرد مرا خبر کن تا براي خود و ديگران دعا کنم.

30 قالَتْ عليها السلام: إ نَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعا وَلايُبالي.[29] .

ترجمه:

فرمود: همانا خداوند متعال تمامي گناهان بندگانش را مي آمرزد و از کسي باکي نخواهد داشت.

31 قالَتْ عليها السلام: الْجارُ ثُمَّ الدّارُ.[30] .

ترجمه:

فرمود: اوّل بايد در فکر مشکلات و آسايش همسايه و نزديکان و سپس در فکر خويشتن بود.

32 قالَتْ عليها السلام: الرَّجُلُ اُحَقُّ بِصَدْرِ دابَّتِهِ، وَ صَدْرِ فِراشِهِ، وَالصَّلا ةِ في مَنْزِلِهِ إ لا الاْ مامَ يَجْتَمِعُ النّاسُ عَلَيْهِ.[31] .

ترجمه:

فرمود: هر شخصي نسبت به مرکب سواري، و فرش منزل خود و برگزاري نماز در آن از ديگري در أُلويّت است مگر آن که ديگري امام جماعت باشد و بخواهد نماز جماعت را إ قامه نمايد، نباشد.

33 قالَتْ عليها السلام: يا أبَة، ذَکَرْتُ الْمَحْشَرَ وَوُقُوفَ النّاسِ عُراةً يَوْمَ الْقيامَةِ، واسَوْاء تاهُ يَوْمَئِذٍ مِنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ.[32] .

ترجمه:

اظهار داشت: اي پدر، من به ياد روز قيامت افتادم که مردم چگونه در پيشگاه خداوند با حالت برهنه خواهند ايستاد و فرياد رسي ندارد، جز اعمال و علاقه نسبت به اهل بيت عليهم السلام.

34 قالَتْ عليها السلام: إ ذا حُشِرْتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، أشْفَعُ عُصاةَ أُمَّةِ النَّبيَّ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ.[33] .

ترجمه:

فرمود: هنگامي که در روز قيامت برانگيخته و محشور شوم، خطاکاران امّت پيامبر صلّي اللّه عليه و آله، را شفاعت مي نمايم.

35 قالَتْ عليها السلام: فَأکْثِرْ مِنْ تِلاوَةِ الْقُرآنِ، وَالدُّعاءِ، فَإ نَّها ساعَةٌ يَحْتاجُ الْمَيِّتُ فيها إ لي أُنْسِ الاْ حْياءِ.[34] .

ترجمه:

ضمن وصيّتي به امام عليّ عليه السلام اظهار نمود: پس از آن که مرا دفن کردي، برايم قرآن را بسيار تلاوت نما، و برايم دعا کن، چون که ميّت در چنان موقعيّتي بيش از هر چيز نيازمند به اُنس با زندگان مي باشد.

36 قالَتْ عليها السلام: يا أبَا الحَسَن، إ نّي لا سْتَحي مِنْ إ لهي أنْ أکَلِّفَ نَفْسَکَ مالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ.[35] .

ترجمه:

خطاب به همسرش اميرالمؤ منين عليّ عليه السلام کرد: من از خداي خود شرم دارم که از تو چيزي را در خواست نمايم و تو توان تهيه آنرا نداشته باشي.

37 قالَتْ عليها السلام: خابَتْ أُمَّةٌ قَتَلَتْ إ بْنَ بِنْتِ نَبِيِّها.[36] .

ترجمه:

فرمود: رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن گروهي که فرزند پيامبر خود را به قتل رسانند.

38 قالَتْ عليها السلام:… وَ النَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزيها عَنِ الرِّجْسِ، وَاجْتِنابَ الْقَذْفِ حِجابا عَنِ اللَّعْنَةِ، وَ تَرْکَ السِّرْقَةِ ايجابا لِلْعِّفَةِ.[37] .

ترجمه:

فرمود: خداوند متعال منع و نهي از شرابخواري را جهت پاکي جامعه از زشتي ها و جنايت ها؛ و دوري از تهمت ها و نسبت هاي ناروا را مانع از غضب و نفرين قرار داد؛ و دزدي نکردن، موجب پاکي جامعه و پاکدامني افراد مي گردد.

للّه[ الشِّرْکَ إ خْلاصا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَاتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لا تَمُوتُّنَ إ لاّ وَ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَ أطيعُوا اللّه فيما أمَرَکُمْ بِهِ، وَ نَهاکُمْ عَنْهُ، فَاِنّهُ، إ نَّما يَخْشَي اللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءِ.[38] .

ترجمه:

و خداوند سبحان شرک را (در امور مختلف) حرام گرداند تا آن که همگان تن به ربوبيّت او در دهند و به سعادت نائل آيند؛ پس آن طوري که شايسته است بايد تقواي الهي داشته باشيد و کاري کنيد تا با اعتقاد به دين اسلام از دنيا برويد.

بنابر اين بايد اطاعت و پيروي کنيد از خداوند متعال در آنچه شما را به آن دستور داده يا از آن نهي کرده است، زيرا که تنها علماء و دانشمندان (اهل معرفت) از خداي سبحان خوف و وحشت خواهند داشت.

ءمّاوَاللّهِ، لَوْتَرَکُوا الْحَقَّ عَلي أهْلِهِ وَاتَّبَعُوا عِتْرَةَ نَبيّه، لَمّا اخْتَلَفَ فِي اللّهِ اثْنانِ، وَلَوَرِثَها سَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ، وَخَلْفٌ بَعْدَ خَلَفٍ حَتّي يَقُومَ قائِمُنا، التّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِالسَّلام.[39] .

ترجمه:

فرمود: به خدا سوگند، اگر حقّ يعني خلافت و امامت را به اهلش سپرده بودند؛ و از عترت و اهل بيت پيامبر صلوات اللّه عليهم پيروي ومتابعت کرده بودند حتّي دو نفر هم با يکديگر درباره خدا و دين اختلاف نمي کردند.

و مقام خلافت و امامت توسط افراد شايسته يکي پس از ديگري منتقل مي گرديد و در نهايت تحويل قائم آل محمّد عجّل اللّه فرجه الشّريف، و صلوات اللّه عليهم اجمعين مي گرديد که او نهمين فرزند از حسين عليه السلام مي باشد.

 

 

[1] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد: ج 16، ص 211.

[2] رياحين الشّريعة: ج 1، ص 93.

[3] تفسير الا مام العسکري عليه السلام: ص 330، ح 191، بحارالا نوار: ج 23، ص 259، ح 8.

[4] تنبيه الخواطر معروف به مجموعة ورّام: ص 108 و 437، بحار: ج 67، ص 249، ح 25.

[5] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد: ج 2، ص 449 مجمع الزّوائد: ج 9، ص 132.

[6] کوکب الدّريّ: ج 1، ص 254.

[7] بحارالا نوار: ج 68، ص 155، س 20، ضمن ح 11.

[8] اصول کافي: ج 1، ص 460، بيت الا حزان: ص 104، بحارالا نوار: ج 28، ص 250، ح 30.

[9] صحيح مسلم: ج 2، ص 72، صحيح بخاري: ج 6، ص 176.

[10] بحارالا نوار: ج 28، ص 303، صحيح مسلم: ج 2، ص 72، بخاري: ج 5، ص 5.

[11] بيت الا حزان: ص 113، کشف الغمّة: ج 2، ص 494.

[12] خصال: ج 1، ص 173، احتجاج: ج 1، ص 146.

[13] رياحين الشّريعة: ج 1، ص 312، فاطمة الزّهراء عليها السلام: ص 360، قطعه اي از خطبه طولاني و معروف آن مظلومه در جمع مهاجرين و انصار.

[14] بحارالا نوار: ج 43، ص 200، ح 30.

[15] بحارالا نوار: ج 43، ص 185، ح 17.

[16] الا مامة والسّياسة: ص 30، بحارالا نوار: ج 28، ص 355، ح 69.

[17] بحارالا نوار: ج 43، ص 54، ح 48.

[18] زهرة الرّياض کوکب الدّري: ج 1، ص 253.

[19] تهذيب الا حکام: ج 1، ص 429، کشف الغمّه: ج 2، ص 67، بحار:ج 43، ص 189،ح 19.

[20] بحارالا نوار: ج 43، ص 91، ح 16، إ حقاق الحقّ: ج 10، ص 258.

[21] دلائل الا مامة: ص 128، ح 38، معاني الا خبار: ص 355، ح 2.

[22] تفسير الا مام العسکري عليه السلام: ص 320، ح 191.

[23] بحارالا نوار: ج 43، ص 192، ح 20، أعيان الشّيعة: ج 1، ص 321.

[24] کنزل العمّال: ج 16، ص 462، ح 45443.

[25] مستدرک الوسائل: ج 7، ص 336، ح 2، بحارالا نوار: ج 93، ص 294، ح 25.

[26] تفسير الا مام العسکري عليه السلام: ص 354، ح 243، مستدرک الوسائل: ج 12، ص 262، بحارالا نوار: ج 72، ص 401، ح 43.

[27] کنزل العمّال: ج 15، ص 242، ح 40759.

[28] دلائل الا مامة: ص 71، س 16، معاني الا خبار: ص 399، ضمن ح 9.

[29] تفسير التّبيان: ج 9، ص 37، س 16.

[30] علل الشّرايع: ج 1، ص 183، بحارالا نوار: ج 43، ص 82، ح 4.

[31] مجمع الزّوائد: ج 8، ص 108، مسند فاطمه: ص 33 و 52.

[32] کشف الغمّة: ج 2، ص 57، بحار الا نوار: ج 8، ص 53، ح 62.

[33] إ حقاق الحقّ: ج 19، ص 129.

[34]  بحارالا نوار: ج 79، ص 27، ضمن ح 13.

[35] أمالي شيخ طوسي: ج 2، ص 228.

[36] مدينة المعاجز: ج 3، ص 430.

[37] رياحين الشّريعة: ج 1، ص 312، فاطمة الزهراء عليها السلام: ص 360، قطعه اي از خطبه طولاني و معروف آن مظلومه.

[38] همان مدرک قبل.

[39] الا مامة والتبصرة: ص 1، بحارالا نوار: ج 36، ص 352، ح 224.

 

منبع:

چهل داستان و چهل حديث از حضرت فاطمه زهرا   عبدالله صالحي

نوشته شده توسط در تاریخ دوشنبه, 2nd, سپتامبر, 2013 | | بدون نظر
برچسب:

چهل حديث گهربار منتخب

1 – قالَ الاْمامُ عَليّ بنُ الْحسَين، زَيْنُ الْعابدين عَلَيْهِ السَّلامُ:

ثَلاثٌ مَنْ کُنَّ فيهِ مِنَ الْمُؤمِنينَ کانَ في کَنَفِ اللّهِ، وَأظَلَّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ في ظِلِّ عَرْشِهِ، وَآمَنَهُ مِنْ فَزَعِ الْيَوْمِ الاْکْبَرِ:

مَنْ أَعْطي النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سائِلهُم لِنَفْسِهِ، ورَجُلٌ لَمْ يَقْدِمْ يَدا وَ رِجْلاً حَتّي يَعْلَمَ أَنَّهُ في طاعَةِ اللّهِ قَدِمَها أَوْ في مَعْصِيَتِهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعِبْ أخاهُ بِعَيْبٍ حَتّي يَتْرُکَ ذلکَ الْعِيْبَ مِنْ نَفْسِهِ. [1] .

ترجمه:

فرمود: سه حالت و خصلت در هر يک از مؤمنين باشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قيامت در سايه رحمت عرش الهي مي باشد و از سختي ها و شدايد صحراي محشر در امان است.

اوّل آن که در کارگشائي و کمک به نيازمندان و درخواست کنندگان دريغ ننمايد.

دوّم آن که قبل از هر نوع حرکتي بينديشد که کاري را که مي خواهد انجام دهد يا هر سخني را که مي خواهد بگويد آيا رضايت و خشنودي خداوند در آن است يا مورد غضب و سخط او مي باشد.

سوّم قبل از عيب جوئي و بازگوئي عيب ديگران، سعي کند عيب هاي خود را برطرف نمايد.

2- قال عليه السلام: 

ثَلاثٌ مُنْجِياتٌ لِلْمُؤْمِن: کَفُّ لِسانِهِ عَنِ النّاسِ وَاغتِيابِهِمْ، وَ إشْغالُهُ نَفْسَهُ بِما يَنْفَعُهُ لاَِّخِرَتِهِ وَ دُنْياهُ، وَ طُولُ الْبُکاءِ عَلي خَطيئَتِهِ. [2] .

ترجمه:

فرمود: سه چيز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئي وغيبت مردم، خود را مشغول به کارهائي کردن که براي آخرت و دنيايش مفيد باشد.

و هميشه بر خطاها و اشتباهات خود گريان و ناراحت باشد.

3- قال عليه السلام: أرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فيهِ کَمُلَ إسْلامُهُ، وَمَحَصَتْ ذُنُوبُهُ، وَلَقِيَ رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءٌ لِلّهِ بِما يَجْعَلُ عَلي نَفْسِهِ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِسانِه مَعَ النّاسِ، وَالاْسْتحْياء مِنْ کُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ النّاسِ، وَحَسْنِ خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ. [3] .

ترجمه:

فرمود: هر کس داراي چهار خصلت باشد، ايمانش کامل، گناهانش بخشوده خواهد بود، و در حالتي خداوند را ملاقات مي کند که از او راضي و خشنود است:

1- خصلت خودنگهداري و تقواي الهي به طوري که بتواند بدون توقّع و چشم داشتي، نسبت به مردم خدمت نمايد.

2- راست گوئي و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگي.

3- حيا و پاکدامني نسبت به تمام زشتي هاي شرعي و عرفي.

4- خوش اخلاقي و خوش برخوردي با اهل و عيال خود.

4- قال عليه السلام: يَا ابْنَ آدَم، إنَّکَ لاتَزالُ بَخَيْرٍ ما دامَ لَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ، وَما کانَتِ الْمُحاسَبَةُ مِنْ هَمِّکَ، وَما کانَ الْخَوْفُ لَکَ شِعارا. [4] .

ترجمه:

فرمود: اي فرزند آدم، تا آن زماني که در درون خود واعظ و نصيحت کننده اي دلسوز داشته باشي، و در تمام امور بررسي و محاسبه کارهايت را اهميّت دهي، و در تمام حالات – از عذاب الهي – ترس و خوف داشته باشي؛ در خير و سعادت خواهي بود.

5- قال عليه السلام: وَأمّا حَقُّ بَطْنِکَ فَأنْ لاتَجْعَلْهُ وِعاءً لِقَليلٍ مِنَ الْحَرامِ وَلا لِکَثيرٍ، وَأنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فِي الْحَلالِ. [5] .

ترجمه:

فرمود: حقّي که شکم بر تو دارد اين است که آن را ظرف چيزهاي حرام – چه کم و چه زياد – قرار ندهي و بلکه در چيزهاي حلال هم صرفه جوئي کني و به مقدار نياز استفاده نمائي.

6- قال عليه السلام: مَنِ اشْتاقَ إلي الْجَنَّةِ سارَعَ إلي الْحَسَناتِ وَسَلاعَنِ الشَّهَواتِ، وَمَنْ أشْفَقَ مِنَ النارِ بادَرَ التَّوْبَةِ إلي اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ راجَعَ عَنِ الْمَحارِمِ. [6] .

ترجمه:

فرمود: کسي که مشتاق بهشت باشد در انجام کارهاي نيک، سرعت مي نمايد و شهوات را زير پا مي گذارد و هرکس از آتش قيامت هراسناک باشد به درگاه خداوند توبه مي کند و از گناهان دوري مي نمايد.

7- قال عليه السلام: طَلَبُ الْحَوائِجِ إليَ النّاسِ مَذَلَّةٌ لِلْحَياةِ وَ مَذْهَبَةٌ لِلْحَياءِ، وَاسْتِخْفافٌ بِالْوَقارِ وَهُوَ الْفَقْرُ الْحاضِرِ، وَقِلَّةُ طَلَبِ الْحَوائِجِ مِنَ النّاسِ هُوَ الْغِنَي الْحاضِر. [7] .

ترجمه:

فرمود: دست نياز به سوي مردم دراز کردن، سبب ذلّت و خواري در زندگي و در معاشرت خواهد بود.

و نيز موجب از بين رفتن حياء و ناچيز شدن شخصيت خواهد گشت به طوري که هميشه احساس نياز و تنگ دستي نمايد.

و هر چه کمتر به مردم رو بيندازد و کمتر درخواست کمک نمايد بيشتر احساس خودکفائي و بي نيازي خواهد داشت.

8- قال عليه السلام: اَلْخَيْرُ کُلُّهُ صِيانَةُ الاْنْسانِ نَفْسَهُ. [8] .

ترجمه:

فرمود: سعادت و خوشبختي انسان در حفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خلاف است.

9- قال عليه السلام: سادَةُ النّاسِ في الدُّنْيا الاَسْخِياء، وَسادَةُ الناسِ في الاخِرَةِ الاْتْقياءِ. [9] .

ترجمه:

فرمود: در اين دنيا سرور مرد، سخاوتمندان هستند؛ ولي در قيامت سيّد و سرور مردم، پرهيزکاران خواهند بود.

10- قال عليه السلام: مَنْ زَوَّجَ لِلهِ، وَوَصَلَ الرَّحِمَ تَوَّجَهُ اللّهُ بِتاجِ الْمَلَکِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. [10] .

ترجمه:

فرمود: هر کس براي رضا و خشنودي خداوند ازدواج نمايد و با خويشان خود صله رحم نمايد، خداوند او را در قيامت مفتخر و سربلند مي گرداند.

11- قال عليه السلام: إنَّ أفْضَلَ الْجِهادِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ. [11] .

ترجمه:

فرمود: با فضيلت ترين و مهمترين مجاهدت ها، عفيف نگه داشتن شکم و عورت است – از چيزهاي حرام و شبهه ناک -.

12- قال عليه السلام: مَنْ زارَ أخاهُ في اللّهِ طَلَبا لاِنْجازِ مَوْعُودِ اللّهِ، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ ألْفَ مَلَکٍ، وَهَتَفَ بِهِ هاتِفٌ مِنْ خَلْفٍ ألاطِبْتَ وَطابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ، فَإذا صافَحَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ. [12] .

ترجمه:

فرمود: هرکس به ديدار دوست و برادر خود برود و براي رضاي خداوند او را زيارت نمايد به اميد آن که به وعده هاي الهي برسد، هفتاد هزار فرشته او را همراه و مشايعت خواهند کرد، همچنين مورد خطاب قرار مي گيرد که از آلودگي ها پاک شدي و بهشت گوارايت باد.

پس چون با دوست و برادر خود دست دهد و مصافحه کند مورد رحمت قرار خواهد گرفت.

13- قال عليه السلام: إنْ شَتَمَکَ رَجُلٌ عَنْ يَمينِکَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إلي يَس ارِکَ فَاعْتَذَرَ إلَيْکَ فَاقْبَلْ مِنْهُ. [13] .

ترجمه:

فرمود: چنانچه شخصي تو را بدگويي کند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواهي و پوزش او را پذيرا باش.

14- قال عليه السلام: عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمي مِنَ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِهِ، کَيْفَ لايَحْتَمي مِنَ الذَّنْبِ لِمَعَرَّتِهِ. [14] .

ترجمه:

فرمود: تعجّب دارم از کسي که نسبت به تشخيص خوب و بد خوراکش اهتمام مي ورزد که مبادا ضرري به او برسد، چگونه نسبت به گناهان و ديگر کارهايش اهميّت نمي دهد، و نسبت به مفاسد دنيائي، آخرتي روحي، فکري، اخلاقي و… بي تفاوت است.

15 – قال عليه السلام: مَنْ أطْعَمَ مُؤْمِنا مِنْ جُوعٍ أطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَقي مُؤْمِنا مِنْ ظَمَاءٍ سَقاهُ اللّهُ مِنَ الرَّحيقِ الْمَخْتُومِ، وَمَنْ کَسا مُؤْمِنا کَساهُ اللّهُ مِنَ الثّيابِ الْخُضْرِ. [15] .

ترجمه:

فرمود: هر کس مؤمن گرسنه اي را طعام دهد خداوند او را از ميوه هاي بهشت اطعام مي نمايد، و هر که تشنه اي را آب دهد خداوند از چشمه گواراي بهشتي سيرابش مي گرداند، و هرکس برهنه اي را لباس بپوشاند خداوند او را از لباس سبز بهشتي – که بهترين نوع و رنگ مي باشد – خواهد پوشاند.

16 – قال عليه السلام: إنَّ دينَ اللّهِ لايُصابُ بِالْعُقُولِ النّاقِصَةِ، وَالاَّْراءِ الْباطِلَةِ، وَالْمَقاييسِ الْفاسِدَةِ، وَ لا يُصابُ إلاّ بِالتَّسْليمِ، فَمَنْ سَلَّمَ لَنا سَلِمَ، ومَنِ اهْتَدي بِنا هُدِيَ، وَمَنْ دانَ بِالْقِياسِ وَالرَّأْيِ هَلَکَ. [16] .

ترجمه:

فرمود: به وسيله عقل ناقص و نظريه هاي باطل، و مقايسات فاسد و بي اساس نمي توان احکام و مسائل دين را به دست آورد؛ بنابراين تنها وسيله رسيدن به احکام واقعي دين، تسليم محض مي باشد؛ پس هرکس در مقابل ما اهل بيت تسليم باشد از هر انحرافي در امان است و هر که به وسيله ما هدايت يابد خوشبخت خواهد بود.

و شخصي که با قياس و نظريات شخصي خود بخواهد دين اسلام را دريابد، هلاک مي گردد.

17 – قال عليه السلام: الدُّنْيا سِنَةٌ، وَالاَّْخِرَةُ يَقْظَةٌ، وَنَحْنُ بَيْنَهُما أضْغاثُ أحْلامِ. [17] .

ترجمه:

فرمود: دنيا همچون نيمه خواب (چرت) است و آخرت بيداري مي باشد و ما در اين ميان رهگذر، بين خواب و بيداري به سر مي بريم.

18 – قال عليه السلام: مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ أنْ يَکُونَ مَتْجَرُهُ في بِلادِهِ، وَ يَکُونَ خُلَطاؤُهُ صالِحينَ، وَ تَکُونَ لَهُ أوْلادٌ يَسْتَعينُ بِهِمْ. [18] .

ترجمه:

فرمود: از سعادت مرد آن است که در شهر خود کسب و تجارت نمايد و شريکان و مشتريانش افرادي صالح و نيکوکار باشند، و نيز داراي فرزنداني باشد که کمک حال او باشند.

19 – قال عليه السلام: آياتُ الْقُرْآنِ خَزائِنُ الْعِلْمِ، کُلَّما فُتِحَتْ خَزانَةٌ، فَيَنْبَغي لَکَ أنْ تَنْظُرَ ما فيها. [19] .

ترجمه:

فرمود آيه هاي قرآن، هر کدام آن، خزينه علوم خداوند است، هر آيه و خزينه اي را که مشغول – خواندن مي شوي – در آن دقّت نظر کن که چه در مي يابي.

20 – قال عليه السلام: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّة لَمْ يَمُتْ حَتّي يَري رَسُولَ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، وَيَرَي مَنْزِلَهُ في الْجَنَّةِ. [20] .

ترجمه:

فرمود: هر که قرآن را در مکّه مکرّمه ختم کند نمي ميرد مگر آن که حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم و نيز جايگاه خود را در بهشت رؤيت مي نمايد.

21 – قال عليه السلام: يا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ يَحِجَّ اسْتَبْشَرُوا بِالْحاجِّ إذا قَدِمُوا فَصافِحُوهُمْ وَعَظِّمُوهُمْ، فَإنَّ ذلِکَ يَجِبُ عَلَيْکُمْ تُشارِکُوهُمْ في الاْجْرِ. [21] .

ترجمه:

فرمود: شماهائي که به مکّه نرفته ايد و در مراسم حجّ شرکت نکرده ايد، بشارت باد شماها را به آن حاجياني که برمي گردند، با آن ها – ديدار و – مصافحه کنيد تا در پاداش و ثواب حجّ آن ها شريک باشيد.

22 – قال عليه السلام: الرِّضا بِمَکْرُوهِ الْقَضاءِ، مِنْ أعْلي دَرَجاتِ الْيَقينِ. [22] .

ترجمه:

شادماني و راضي بودن به سخت ترين مقدّرات الهي از عالي ترين مراتب ايمان و يقين خواهد بود.

23 – قال عليه السلام: ما مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبُّ إلي اللّهِ مِنْ جُرْعَتَيْنِ: جُرْعَةُ غَيْظٍ رَدَّها مُؤْمِنٌ بِحِلْمٍ، أَوْ جُرْعَةُ مُصيبَةٍ رَدَّها مُؤْمِنٌ بِصَبْرٍ. [23] .

ترجمه:

فرمود: نزد خداوند متعال حالتي محبوب تر از يکي از اين دو حالت نيست:

حالت غضب و غيظي که مؤمن با بردباري و حلم از آن بگذرد و ديگري حالت بلا و مصيبتي که مؤمن آن را با شکيبائي و صبر بگذراند.

24 – قال عليه السلام: مَنْ رَمَي النّاسَ بِما فيهِمْ رَمَوْهُ بِما لَيْسَ فيِهِ. [24] .

ترجمه:

فرمود: هرکس مردم را عيب جوئي کند و عيوب آنان را بازگو نمايد و سرزنش کند، ديگران او را متهّم به غير واقعيّات مي کنند.

25 – قال عليه السلام: مُجالَسَةُ الصَّالِحيِنَ داعِيَةٌ إلي الصَّلاحِ، وَ أَدَبُ الْعُلَماءِ زِيادَةٌ فِي الْعَقْلِ. [25] .

ترجمه:

فرمود: هم نشيني با صالحان انسان را به سوي صلاح و خير مي کشاند، معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزايش شعور و بينش ‍ مي باشد.

26 – قال عليه السلام: إنَّ اللّهَ يُحِبُّ کُلَّ قَلْبٍ حَزينٍ، وَ يُحِبُّ کُلَّ عَبْدٍ شَکُورٍ. [26] .

ترجمه:

فرمود: همانا خداوند دوست دارد هر قلب حزين و غمگيني را (که در فکر نجات و سعادت خود باشد) و هر بنده شکرگذاري را دوست دارد.

27 – قال عليه السلام: إنَّ لِسانَ ابْنَ آدَمٍ يَشْرُفُ عَلي جَميعِ جَوارِحِهِ کُلَّ صَباحٍ فَيَقُولُ: کَيْفَ أصْبَحْتُمْ؟

فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ إنْ تَرَکْتَنا، إنَّما نُثابُ وَ نُعاقَبُ بِکَ. [27] .

ترجمه:

فرمود: هر روز صبحگاهان زبان انسان بر تمام اعضاء و جوارحش وارد مي شود و مي گويد: چگونه ايد؟ و در چه وضعيّتي هستيد؟

جواب دهند: اگر تو ما را رها کني خوب و آسوده هستيم، چون که ما به وسيله تو مورد ثواب و عقاب قرار مي گيريم.

28 – قال عليه السلام: ما تَعِبَ أوْلِياءُ اللّهُ فِي الدُّنْيا لِلدُّنْيا، بَلْ تَعِبُوا فِي الدُّنْيا لِلاَّْخِرَةِ. [28] .

ترجمه:

فرمود: دوستان و اولياء خدا در فعاليّت هاي دنيوي خود را براي دنيا به زحمت نمي اندازند و خود را خسته نمي کنند بلکه براي آخرت زحمت مي کِشند.

29 – قال عليه السلام: لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ ما فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْکِ الْمُهَجِ وَ خَوْضِ اللُّجَجِ. [29] .

ترجمه:

فرمود: چنانچه مردم منافع و فضايل تحصيل علوم را مي دانستند هر آينه آن را تحصيل مي کردند گرچه با ريخته شدن و يا فرو رفتن زير آب ها در گرداب هاي خطرناک باشد.

30 – قال عليه السلام: لَوِ اجْتَمَعَ أهْلُ السّماءِ وَالاْرْضِ إنْ يَصِفُوا اللّهَ بِعَظَمَتِهِ لَمْيَقْدِرُوا. [30] .

ترجمه:

فرمود: چنانچه تمامي اهل آسمان و زمين گِرد هم آيند و بخواهند خداوند متعال را در جهت عظمت و جلال توصيف و تعريف کنند، قادر نخواهند بود.

31 – قال عليه السلام: ما مِنْ شَيْيءٍ أحبُّ إلي اللّهِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ، وَما شَيْيءٌ أحَبُّ إلي اللّهِ مِنْ أنْ يُسْألَ. [31] .

ترجمه:

فرمود: بعد از معرفت به خداوند چيزي محبوب تر از دور نگه داشتن شکم و عورت – از آلودگي ها و هوسراني ها و گناهان – نيست، و نيز محبوبترين کارها نزد خداوند مناجات و درخواست نيازمنديها به درگاهش مي باشد.

32 – قال عليه السلام: إبْنَ آدَم إنَّکَ مَيِّتٌ وَ مَبْعُوثٌ وَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلّ مَسْؤُولٌ، فَأعِدَّ لَهُ جَوابا. [32] .

ترجمه:

فرمود: اي فرزند آدم (اي انسان، تو) خواهي مُرد و سپس محشور مي شوي و در پيشگاه خداوند جهت سوال و جواب احضار خواهي شد، پس جوابي (قانع کننده و صحيح در مقابل سؤال ها) مهيّا و آماده کن.

33 – قال عليه السلام: نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِ أخِيهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ عِبادَة. [33] .

ترجمه:

فرمود: نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روي علاقه و محبّت عبادت است.

34 – قال عليه السلام: إيّاکَ وَمُصاحَبَةُ الْفاسِقِ، فَإنّهُ بائِعُکَ بِأکْلَةٍ أوْ أقَلّ مِنْ ذلِکَ وَ إيّاکَ وَ مُصاحَبَةُ الْقاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإنّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونا في کِتابِ اللّهِ. [34] .

ترجمه:

فرمود: بر حذر باش از دوستي و همراهي با فاسق چون که او به يک لقمه نان و چه بسا کمتر از آن هم، تو را مي فروشد؛ و مواظب باش از دوستي و صحبت کردن با کسي که قاطع صله رحم مي باشد چون که او را در کتاب خدا ملعون يافتم.

35 – قال عليه السلام: أشَدُّ ساعاتِ ابْنِ آدَم ثَلاثُ ساعاتٍ: السّاعَةُ الَّتي يُعايِنُ فيها مَلَکَ الْمَوْتِ، وَالسّاعَةُ الَّتي يَقُومُ فيها مِنْ قَبْرِهِ، وَالسَّاعَةُ الَّتي يَقِفُ فيها بَيْنَ يَدَيِ اللّه تَبارَکَ وَتَعالي، فَإمّا الْجَنَّةُ وَإمّا إلَي النّارِ. [35] .

ترجمه:

فرمود: مشکل ترين و سخت ترين لحظات و ساعات دوران ها براي انسان، سه مرحله است:

1 – آن موقعي که عزرائيل بر بالين انسان وارد مي شود و مي خواهد جان او را برگيرد.

2 – آن هنگامي که از درون قبر زنده مي شود و در صحراي محشر به پا مي خيزد.

3 – آن زماني که در پيشگاه خداوند متعال – جهت حساب و کتاب و بررسي اعمال – قرار مي گيرد و نمي داند راهي بهشت و نعمت هاي جاويد مي شود و يا راهي دوزخ و عذاب دردناک خواهد شد.

36 – قال عليه السلام: إذا قامَ قائِمُنا أذْهَبَ اللّهُ عَزَوَجَلّ عَنْ شيعَتِنا الْعاهَةَ، وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ کُزُبُرِ الْحَديدِ، وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ أرْبَعينَ رَجُلاً. [36] .

ترجمه:

فرمود: هنگامي که قائم ما (حضرت حجّت، روحي له الفداء و عجّ) قيام و خروج نمايد خداوند بلا و آفت را از شيعيان و پيروان ما بر مي دارد ودل هاي ايشان را همانند قطعه آهن محکم مي نمايد، و نيرو و قوّت هر يک از ايشان به مقدار نيروي چهل نفر ديگران خواهد شد.

37 – قال عليه السلام: عَجَبا کُلّ الْعَجَبِ لِمَنْ عَمِلَ لِدارِ الْفَناءِ وَتَرَکَ دارَالْبقاء. [37] .

ترجمه:

فرمود: بسيار عجيب است از کساني که براي اين دنياي زودگذر و فاني کار مي کنند و خون دل مي خورند ولي آخرت را که باقي و ابدي است رها و فراموش کرده اند.

38 – قال عليه السلام: رَأيْتُ الْخَيْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّا فِي أيْدِي النّاسِ. [38] .

ترجمه:

فرمود: تمام خيرات و خوبي هاي دنيا و آخرت را در چشم پوشي و قطع طَمَع از زندگي و اموال ديگران مي بينم (يعني قناعت داشتن).

39 – قال عليه السلام: مَنْ لَمْ يَکُنْ عَقْلُهُ أکْمَلَ ما فيهِ، کانَ هَلاکُهُ مِنْ أيْسَرِ ما فيهِ. [39] .

ترجمه:

فرمود: کسي که بينش و عقل خود را به کمال نرساند – و در رُکود فکري بسر برد – به سادگي در هلاکت و گمراهي و سقوط قرار خواهد گرفت.

40 – قال عليه السلام: إنَّ الْمَعْرِفَةَ، وَکَمالَ دينِ الْمُسْلِمِ تَرْکُهُ الْکَلامَ فيما لايُغْنيهِ، وَقِلَّةُ ريائِهِ، وَحِلْمُهُ، وَصَبْرُهُ، وَحُسْنُ خُلْقِهِ. [40] .

ترجمه:

فرمود: همانا معرفت و کمال دين مسلمان در گرو رها کردن سخنان و حرف هائي است که به حال او – و ديگران – سودي ندارد.

همچنين از رياء و خودنمائي دوري جستن و در برابر مشکلات زندگي بردبار و شکيبا بودن و نيز داراي اخلاق پسنديده و نيک سيرت بودن است.

 

 

[1] تحف العقول: ص 204، بحارالانوار: ج 75، ص 141، ح 3.

[2] تحف العقول: ص 204، بحارالانوار: ج 75، ص 140، ح 3.

[3] مشکاة الانوار: ص 172، بحارالانوار: ج 66، ص 385، ح 48.

[4] مشکاة الانوار: ص 246، بحارالانوار: ج 67، ص 64، ح 5.

[5] تحف العقول: ص 186، بحارالانوار: ج 71، ص 12، ح 2.

[6] تحف العقول: ص 203، بحارالانوار: ج 75، ص 139، ح 3.

[7] تحف العقول: ص 210، بحارالانوار: ج 75، ص 136، ح 3.

[8] تحف العقول: ص 201، بحارالانوار: ج 75، ص 136، ح 3.

[9] مشکاة الانوار: ص 232، س 20، بحارالانوار: ج 78، ص 50، ح 77.

[10] مشکاة الانوار: ص 166، س 3.

[11] مشکاة الانوار: ص 157، س 20.

[12] مشکاة الانوار: ص 207، س 18.

[13] مشکاة الانوار: ص 229، س 10، بحارالانوار: ج 78، ص 141، ح 3.

[14] أعيان الشّيعة: ج 1، ص 645، بحارالانوار: ج 78، ص 158، ح 19.

[15] مستدرک الوسائل: ج 7، ص 252، ح 8.

[16] مستدرک الوسائل: ج 17، ص 262، ح 25.

[17] تنبيه الخواطر، معروف به مجموعة ورّام: ص 343، س 20.

[18] وسائل الشيعة: ج 17، ص 647، ح 1، و مشکاة الانوار: ص 262.

[19] مستدرک الوسائل: ج 4، ص 238، ح 3.

[20] من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 146، ح 95.

[21] همان مدرک: ج 2، ص 147، ح 97.

[22] مستدرک الوسائل: ج 2، ص 413، ح 16.

[23] مستدرک الوسائل: ج 2، ص 424، ح 21.

[24] بحارالانوار: ج 75، ص 261، ح 64.

[25] بحارالانوار: ج 1، ص 141، ضمن ح 30، و ج 75، ص 304.

[26] کافي: ج 2، ص 99، بحارالانوار: ج 71، ص 38، ح 25.

[27] اصول کافي: ج 2، ص 115، وسائل الشّيعة: ج 12، ص 189، ح 1.

[28] بحارالانوار: ج 73، ص 92، ضمن ح 69.

[29] اصول کافي: ج 1، ص 35، بحارالانوار: ج 1، ص 185، ح 109.

[30] اصول کافي: ج 1، ص 102، ح 4.

[31] تحف العقول: ص 204، بحارالانوار: ج 78، ص 41، ح 3.

[32] تحف العقول: ص 202، بحارالانوار: ج 70، ص 64، ح 5.

[33] تحف العقول: ص 204، بحارالانوار: ج 78، ص 140، ح 3.

[34] تحف العقول: ص 202، بحارالانوار: ج 74، ص 196، ح 26.

[35] بحارالانوار: ج 6، ص 159، ح 19، به نقل از خصال شيخ صدوق.

[36] خصال: ج 2، ص 542، بحارالانوار: ج 52، ص 316، ح 12.

[37] بحارالانوار: ج 73، ص 127، ح 128.

[38] اصول کافي: ج 2، ص 320، بحارالانوار: ج 73، ص 171، ح 10.

[39] بحارالانوار: ج 1، ص 94، ح 26، به نقل از تفسير امام حسن عسکري عليه السلام.

[40] تحف العقول: ص 202، بحارالانوار: ج 2، ص 129، ح 11.

 

چهل داستان و چهل حديث از امام زين العابدين

مؤلف: عبداللّه صالحي

نوشته شده توسط در تاریخ جمعه, 30th, آگوست, 2013 | | بدون نظر
برچسب: